Tilaajille

Bio­tuo­te­teh­das hei­ken­täi­si jäitä Kemin edus­tal­ta –lii­ken­ne li­sään­tyy, mutta melun ja pääs­tö­jen odo­te­taan pysyvän ai­sois­sa

Uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee yleisön nähtäville perjantaina.

Kemi

Metsä Groupin suunnitteleman uuden biotuotetehtaan suurin ympäristövaikutus kohdistuisi jääoloihin Kemin edustalla.

Tehtaan jäähdytysvesi lämmittäisi vesialuetta purkupaikan ympärillä niin, että sulan veden aika kasvaisi 2–4 viikolla vuodessa ja talvinen jääpeite heikkenisi. Asia ilmenee hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.