Tilaajille

Bio­tuo­te­teh­das hei­ken­täi­si jäitä Kemin edus­tal­ta –lii­ken­ne li­sään­tyy, mutta melun ja pääs­tö­jen odo­te­taan pysyvän ai­sois­sa

Uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee yleisön nähtäville perjantaina.

Kemi
Kemin biotuotetehtaalle suunnitellaan uutta, päästöjä vähentävää tekniikkaa, kuten merkittävästi nykyistä parempaa jätevedenpuhdistamoa. Rikkihappolaitos vähentäisi päästöjä ilmaan ja veteen. Tehtaalle tulisi 12 metriä nykyistä korkeampi piippu, jossa savukaasut virtaisivat nopeammin ja kuumempana, ja päästöt leviäisivät laajemmalle alueelle tehokkaasti laimentuen.
Kemin biotuotetehtaalle suunnitellaan uutta, päästöjä vähentävää tekniikkaa, kuten merkittävästi nykyistä parempaa jätevedenpuhdistamoa. Rikkihappolaitos vähentäisi päästöjä ilmaan ja veteen. Tehtaalle tulisi 12 metriä nykyistä korkeampi piippu, jossa savukaasut virtaisivat nopeammin ja kuumempana, ja päästöt leviäisivät laajemmalle alueelle tehokkaasti laimentuen.
Kuva: Miila Kankaanranta

Metsä Groupin suunnitteleman uuden biotuotetehtaan suurin ympäristövaikutus kohdistuisi jääoloihin Kemin edustalla.

Tehtaan jäähdytysvesi lämmittäisi vesialuetta purkupaikan ympärillä niin, että sulan veden aika kasvaisi 2–4 viikolla vuodessa ja talvinen jääpeite heikkenisi. Asia ilmenee hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.