Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Aust­ra­lia­lai­nen yhtiö aloit­taa gra­fii­tin koe­lou­hin­nan Tor­nion­joen lat­voil­la – Ta­voit­tee­na tuottaa Poh­jois-Ruot­sis­sa ak­ku­ma­te­riaa­lia mil­joo­naan säh­kö­au­toon vuo­des­sa

Kemi

Tornionjokivarteen Ruotsin Vittankiin grafiittikaivosta suunnitteleva Talga-yhtiö aloittaa lähiviikkoina koelouhinnat. Yhtiö jalostaa louhitusta grafiitista akkumateriaalia ja testaa sitä akkuvalmistajien laatuvaatimuksia ja kaupallista tuotantoa varten.

Yhtiöllä on lupa louhia 25 000 tonnia, josta valtaosan se aikoo kaivaa ensi vuonna.