Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Am­mat­ti­lai­set huo­lis­saan: Lasten oi­keu­det eivät toteudu ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi

Vain joka viides varhaiskasvatuksen ammattilaisista on ollut yhteydessä kotihoitoon siirtyneisiin ryhmänsä lapsiin. Huolta aiheuttavat muun muassa vanhempien jaksaminen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat

Jopa 80 prosenttia päiväkotihoidossa olevista lapsista on koronatilanteen vuoksi kotihoidossa. Tilanteen seuraukset rikkovat lasten oikeuksia, katsoo alan ammattijärjestö.
Jopa 80 prosenttia päiväkotihoidossa olevista lapsista on koronatilanteen vuoksi kotihoidossa. Tilanteen seuraukset rikkovat lasten oikeuksia, katsoo alan ammattijärjestö.
Kuva: Timo Marttila

Koronaepidemian vuoksi kotihoitoon siirtyneiden lasten tilanne huolestuttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Arvion mukaan noin 80 prosenttia päiväkotilaisista on tällä hetkellä koronarajoitusten vuoksi kotihoidossa. Tämä on katkaissut yhteydenpidon, minkä vuoksi käsitystä kaikkien lasten voinnista ei ole.

Yli puolet varhaiskasvatuksen työntekijöistä sanookin olevansa huolestunut oman ryhmänsä lasten tilanteesta kotihoidossa, kertoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenilleen tekemä kysely.

"Periaatteet menevät lasten edun edelle"

Selvityksen mukaan huolta aiheuttavat muun muassa vanhempien jaksaminen, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä perheiden ja lasten tuen tarve.

Joillekin lapsille päiväkoti on turvallisin paikka arjessa. Lisäksi ammattilaisia huolettavat erityisen tuen tarpeessa olevat lapset sekä ne, joille suomi on toinen kieli.

Vain joka viides kyselyyn vastanneista kertoo olleensa yhteydessä kotihoidossa olevaan ryhmänsä lapseen. Osa työnantajista on jopa ohjeistanut työntekijöitä olemaan pitämättä yhteyttä, koska asiakasmaksujakaan ei peritä.

Tässä periaatteet menevät lasten edun edelle, Talentia katsoo.

"Lasten oikeuksien on toteuduttava myös kriisiaikana"

Ammattijärjestö katsoo, että tilanne osoittaa varhaiskasvatuksen aseman ennen kaikkea työvoimapolitiikkana.

–  Varhaiskasvatuksella on kuitenkin monta yhteiskunnallista tehtävää, kuten lasten osallistumisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä pedagogisen toiminnan ja turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen, huomauttaa erityisasiantuntija Marjo Katajisto järjestön tiedotteessa.

– Se on myös lapsen oikeus, jonka tulee toteutua jokaisen lapsen elämässä

Talentian mielestä erityisesti nyt pitäisi kehittää uusia palveluita ja ehkäisevää lastensuojelua myös varhaiskasvatuksessa.

Sen sijaan suurin osa kunnista ei kyselyn perusteella näytä aikovan järjestää perheille lisää matalan kynnyksen palveluja koronakriisin aikana. Sen sijaan esimerkiksi varaiskasvatuksessa työskenteleviä sosionomeja on siirretty muihin tehtäviin tai lomautettu.

– Lasten oikeuksien on toteuduttava myös kriisiaikana, Katajisto vaatii.