Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yrittäjät
Kestävämpi valinta – Rovaniemeläinen Arctic Flora valmistaa hamppukankaasta pussilakanoita ja muita kodin tekstiilejä

Kes­tä­väm­pi valinta – ­Ro­va­nie­me­läi­nen Arctic Flora val­mis­taa hamp­pu­kan­kaas­ta pus­si­la­ka­noi­ta ja muita kodin teks­tii­le­jä

17.11.2021 12:02
Tilaajille
Aina riittää silittämistä – idea kotieläintarhan perustamiseen syntyi perhereissulla

Aina riittää si­lit­tä­mis­tä – idea ko­ti­eläin­tar­han pe­rus­ta­mi­seen syntyi per­he­reis­sul­la

06.07.2021 14:10 1
Yrittäjän pitää muistaa jakaa vastuuta ja huolehtia itsestään– Esa Saari ja Miika Pallari saivat Tervolan yrittäjäpalkinnot

Yrit­tä­jän pitää muistaa jakaa vas­tuu­ta ja huo­leh­tia it­ses­tään– Esa Saari ja Miika Pallari saivat Ter­vo­lan yrit­tä­jä­pal­kin­not

21.11.2020 20:00 1
Tilaajille
Yrittäjät iloitsevat rekikoirien avuksi kiiruhtaneista ihmisistä: "Meidän laumalle on ainakin seuraava ruokakuorma taattu"

Yrit­tä­jät iloit­se­vat re­ki­koi­rien avuksi kii­ruh­ta­neis­ta ih­mi­sis­tä: "Meidän lau­mal­le on ainakin seu­raa­va ruo­ka­kuor­ma taattu"

26.09.2020 19:30 4
Tilaajille

Lapin Yrit­tä­jät uusi vuo­si­ko­kouk­ses­sa sään­tön­sä ja valitsi uuden hal­li­tuk­sen kak­si­vuo­tis­kau­dek­si

26.09.2020 16:49
Tilaajille
Rovaniemen tulosta ei voi kehua – Yrittäjät vaativat kaupungilta jämäkämpää kuntapäätöksentekoa, kun he vastasivat kuntabarometriin

Ro­va­nie­men tulosta ei voi kehua – Yrit­tä­jät vaa­ti­vat kau­pun­gil­ta jä­mä­käm­pää kun­ta­pää­tök­sen­te­koa, kun he vas­ta­si­vat kun­ta­ba­ro­met­riin

11.06.2020 18:48
Tilaajille
Lukijalta: Vuokranantajat voivat toimia nyt pelastajina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vuok­ran­an­ta­jat voivat toimia nyt pe­las­ta­ji­na

04.04.2020 09:31
Tilaajille
Pääkirjoitus: Autetaan yrittäjiä hädässä, jotta normaaliin paluu hoituu epidemian jälkeen helpommin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Au­te­taan yrit­tä­jiä hä­däs­sä, jotta nor­maa­liin paluu hoituu epi­de­mian jälkeen hel­pom­min

27.03.2020 14:36
Tilaajille
Yrittäjägallup: 73 prosenttia yrityksistä ongelmissa koronan takia – jo yli kolmannes aloittanut lomautukset

Yrit­tä­jä­gal­lup: 73 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä on­gel­mis­sa koronan takia – jo yli kol­man­nes aloit­ta­nut lo­mau­tuk­set

27.03.2020 12:31
Lukijalta: Tuhoaako Suomi kansantaloutensa koronavirushysteriassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tu­hoaa­ko Suomi kan­san­ta­lou­ten­sa ko­ro­na­vi­rus­hys­te­rias­sa?

27.03.2020 10:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yk­sin­yrit­tä­jil­le apua no­peas­ti

26.03.2020 10:00
Tilaajille
Lukijalta: Kaupan tyrehtymistä ei korvaa tukitoimi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaupan ty­reh­ty­mis­tä ei korvaa tu­ki­toi­mi

25.03.2020 14:16
Tilaajille
Joulun alennusmyynnit ovat kaupan alan vankka perinne, vaikka alennuskampanjoita on koko ajan

Joulun alen­nus­myyn­nit ovat kaupan alan vankka pe­rin­ne, vaikka alen­nus­kam­pan­joi­ta on koko ajan

27.12.2019 16:38
Tilaajille
Rovaniemeläisyritys kehitti sovelluksen, jolla urheilujoukkueet luovat somesisältöä – nyt yritys tähtää maailmalle osallistumalla Slushiin

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys kehitti so­vel­luk­sen, jolla ur­hei­lu­jouk­kueet luovat so­me­si­säl­töä – nyt yritys tähtää maail­mal­le osal­lis­tu­mal­la Slus­hiin

18.11.2019 13:46
Tilaajille