kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Yhteisötaide
Rovaniemen Aittatien alikulkuun maalataan parhaillaan muraalia – asialla Mimmit peinttaa -kollektiivi yhdessä paikallisten kuvataiteilijoiden kanssa

Ro­va­nie­men Ait­ta­tien ali­kul­kuun maa­la­taan par­hail­laan mu­raa­lia – a­sial­la Mimmit peint­taa -kol­lek­tii­vi yhdessä pai­kal­lis­ten ku­va­tai­tei­li­joi­den kanssa

26.05.2022 14:23 3
Tilaajille
Kulttuuriperimä tutuksi taiteen keinoin – Kittilän Könkäällä järjestettävä yhteisötaideresidenssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansanperinteeseen luovan toiminnan kautta

Kult­tuu­ri­pe­ri­mä tutuksi taiteen keinoin – Kit­ti­län Kön­kääl­lä jär­jes­tet­tä­vä yh­tei­sö­tai­de­re­si­dens­si tarjoaa mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kan­san­pe­rin­tee­seen luovan toi­min­nan kautta

23.05.2022 17:29
Tilaajille
Simoon suunnitteilla toiminnallinen puisto – työpajan seinää koristaa uusi reliefi

Simoon suun­nit­teil­la toi­min­nal­li­nen puisto – työ­pa­jan seinää ko­ris­taa uusi reliefi

29.12.2021 10:48
Mummo vinkkasi muraalista – Lina ja Jonas Olsson pääsivät osallistumaan yhteisötaideteoksen tekoon.

Mummo vink­ka­si mu­raa­lis­ta – Lina ja Jonas Olsson pää­si­vät osal­lis­tu­maan yh­tei­sö­tai­de­teok­sen tekoon.

14.07.2021 10:18
Arvostelu: Näyttely jossa saa piirtää

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille
Teattereiden vanhat värikalvot uusiokäytössä - Saaren Valo ilahdutti Rovaniemen Saarenkodin väkeä

Teat­te­rei­den vanhat vä­ri­kal­vot uu­sio­käy­tös­sä - Saaren Valo ilah­dut­ti Ro­va­nie­men Saa­ren­ko­din väkeä

25.09.2019 21:16
Tilaajille