Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Simoon suun­nit­teil­la toi­min­nal­li­nen puisto – työ­pa­jan seinää ko­ris­taa uusi reliefi

Simon toimintakeskuksen asukkaat ideoivat taidetta. puistoon. Peikko-teos julkistetaan keväällä.

Tuomo ja uusi reliefi.
Tuomo ja uusi reliefi.
Kuva: Inka Hyvonen

Simossa on kuluneen vuoden aikana toteutettu yhteisöllisiä taideprojekteja.

Kuvataiteilija Tuomo Kangasmaan johdolla toteutettiin Simon työpajan ulkoseinään seinään reliefi- eli seinätaideteosprojekti.

– Työpaja on teollisuusrakennuksen näköinen vanha kotitalouskoulu. Reliefin suunnittelu lähti siitä, että miten saamme rakennuksen yhdistettyä sen lähelle rakennettavaan puistoon, Kangasmaa kertoo.

Reliefi on osa Oulunkaaren kuntayhtymän Lähde-hanketta, jossa tehdään monenlaisia taideprojekteja.

Simossa aiemmin päättyneen Lähde-projektin aikana suunniteltiin toiminnallista puistoa järjestötila Toivon Tuvan läheisyyteen. Puistosuunnitelma on kaivetty nyt naftaliinista.

– Alue on käytännössä joutomaatonttia, jonka läheisyydessä sijaitsevat muun muassa koulut ja päiväkodit sekä Simon toimintakeskus. Se on oikein hyvä paikka puistolle, uskon että sille käyttöä monissä käyttäjäryhmissä, Tuomo Kangasmaa kertoo.

Puistoon on suunnitteilla grillipaikkoja sekä esteettömiä polkuja. Puistoon sijoitetaan myös kuvataiteilija Minna Kangasmaan tekemä peikkoteos, jota Simon toimintakeskuksen asiakkaat ovat olleet ideoimassa niin ikään osana Lähde-projektia.

Relief paljastettiin avajaisissa.
Relief paljastettiin avajaisissa.
Kuva: Inka Hyvonen

Lohi teoksen aiheena

Puisen seinäreliefin toteutti kuuden hengen työryhmä, johon Kangasmaan lisäksi kuului työpajaohjaaja ja neljä työpajan asiakasta. Taideteoksen materiaaliksi valikoitui itsestään selvänä puu, sillä työpajassa tehdään nimenomaan puutöitä.

– Kävimme paljon keskustelua siitä, mitä eroa on taide-esineellä ja käyttöesineellä. Teos luonnosteltiin yhdessä ja se on kaikkien meidän kompromissi, meidän yhteinen teos, jossa tekijyys on jaettu. Kaikki pystymme seisomaan tämän teoksen takana, hän tähdentää.

Aihetta miettiessään työryhmä päätti, että teos kuvaa jollain tavalla Simon luontoa. Työryhmä kävi hakemassa ideoita luonnosta. He selvittivät muun muassa, mikä on Simon kunnan nimikkokasvi.

Rauhoitettu ruijanesikko ei kuitenkaan päässyt reliefiin asti, ja aiheen tutkiminen jäi osaksi yhteisöllistä taideprosessia.

Reliefin lopulliseksi aiheeksi päätyi mikä muukaan kuin lohi.

– Luken tutkija piti meille esitelmän lohesta ja toi tutkittavaksi lohen suomuja. Huomasimme, että mikroskoopilla tutkittaessa lohen suomut näyttävät samalta kuin puun vuosirenkaat.

Reliefin aiheen inspiraatio tuli lohen suomuista.
Reliefin aiheen inspiraatio tuli lohen suomuista.
Kuva: Tuomo Kangasmaa

Tausta teatteritaiteessa

Kemistä lähtöisin oleva Tuomo Kangasmaa on tehnyt paljon yhteisöllisiä taideprojekteja.

– Taustani on teatteritaiteessa, jossa hienoa on nimenomaan se, että taidetta tehdään yhdessä työryhmän kanssa. Yksin tehtävässä kuvataiteessa prosessin jakaminen puuttuu.

Vaikka Tuomo Kangasmaan osalta projekti Simossa päättyi, jäi kunta Oulussa asuvan taiteilijan mieleen.

– Simo on miellyttävä kunta ja ystävystyin siellä asuvien ihmisten kanssa. Uskon, että teen yhteistyötä simolaisten kanssa vielä tulevaisuudessakin, hän toteaa.

Kuvateksti
Kuvateksti
Kuva: Inka Hyvonen
Kävimme paljon keskustelua siitä, mitä eroa on taide-esineellä ja käyttöesineellä.