Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa 76 pro­sent­tia väes­tös­tä on saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen, Suo­mes­sa 752 uutta tar­tun­taa

Yhteislaulu

Yh­teis­lau­lus­ta tuli ko­ro­na­ke­vään suuri so­meil­miö, eikä se yllätä kuo­ro­lau­lua tut­ki­nut­ta Eeva Sil­ja­mä­keä: "Lau­luun liittyy muu­ta­kin kuin mu­siik­ki"

01.06.2020 13:28
Tilaajille

Yh­teis­lau­lu­ti­lai­suus ja suora ra­dio­lä­he­tys Ro­va­nie­men kir­kos­ta pe­ru­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

10.03.2020 17:34
Tilaajille

Ro­va­nie­men yh­teis­lau­luil­le löytyi uusi ko­ti­pe­sä Saa­ren­ky­läs­tä

07.02.2020 08:26

Toivo lauluja luon­nos­ta ja Lapista – yh­teis­lau­luil­ta ra­dioi­daan suorana lä­he­tyk­se­nä Ro­va­nie­men kir­kos­ta

09.01.2020 10:28
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yh­tei­nen kokemus tekee juhlan

06.12.2019 09:00