Viro
Yle: Viron Helsingin suurlähettiläs Harri Tiido erosi virastaan eilen – osasyynä kansalliskonservatiivinen Ekre-puolue, joka muun muassa nimitteli Sanna Marinia "myyjätytöksi"

Yle: Viron Hel­sin­gin suur­lä­het­ti­läs Harri Tiido erosi vi­ras­taan eilen – osa­syy­nä kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­nen Ek­re-puo­lue, joka muun muassa ni­mit­te­li Sanna Marinia "myy­jä­ty­tök­si"

01.08.2020 10:43 0
Tämän takia Tallinnan satamassa voi nyt joutua jonottamaan tavallista pidempään – Viro otti tekniikan laajasti avuksi koronan torjunnassa

Tämän takia Tal­lin­nan sa­ta­mas­sa voi nyt joutua jo­not­ta­maan ta­val­lis­ta pi­dem­pään – Viro otti tek­nii­kan laa­jas­ti avuksi koronan tor­jun­nas­sa

05.03.2020 20:39 0
Tilaajille
Näin koronatilanne etenee: Suomessa kymmeniä epäilyjä, Virossa todettu ensimmäinen tapaus ja Kiinassa vähiten viruskuolemia kuukauteen

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Suo­mes­sa kym­me­niä epäi­ly­jä, Virossa todettu en­sim­mäi­nen tapaus ja Kii­nas­sa vähiten vi­rus­kuo­le­mia kuu­kau­teen

27.02.2020 10:01 0
Tallinnaan nousee iso kokous- ja konserttikeskus – laivayhtiö Tallink mukana suurprojektissa

Tal­lin­naan nousee iso kokous- ja kon­sert­ti­kes­kus – lai­va­yh­tiö Tallink mukana suur­pro­jek­tis­sa

26.02.2020 21:22 0
Tallinnaan nousee iso kokous- ja konserttikeskus – laivayhtiö Tallink mukana suurprojektissa

Tal­lin­naan nousee iso kokous- ja kon­sert­ti­kes­kus – lai­va­yh­tiö Tallink mukana suur­pro­jek­tis­sa

26.02.2020 13:40 0
Kommentti: Maassa maan tavalla – Viron tiedustelupalvelu puhuu uhkista nimillä, Supo ohjaa lukemaan rivien välit

Kom­ment­ti: Maassa maan tavalla – Viron tie­dus­te­lu­pal­ve­lu puhuu uhkista ni­mil­lä, Supo ohjaa lu­ke­maan rivien välit

19.02.2020 20:10 0

Marinin Vi­ron-vie­rai­lu alkoi – Hal­li­tus­puo­luei­den kan­na­tuk­sen kasvu ilah­dut­ti Tal­lin­naan saa­pu­nut­ta pää­mi­nis­te­riä

10.01.2020 14:21 0
Kohulausunto sävyttää Marinin Viron vierailua – sisäministerin möläytys myyjätytöstä taustalla

Ko­hu­lau­sun­to sä­vyt­tää Marinin Viron vie­rai­lua – si­sä­mi­nis­te­rin mö­läy­tys myy­jä­ty­tös­tä taus­tal­la

10.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Riianlahden merituulivoimahanke etenee: tavoitteena ydinvoimalan verran sähkötehoa vuonna 2030

Riian­lah­den me­ri­tuu­li­voi­ma­han­ke etenee: ta­voit­tee­na ydin­voi­ma­lan verran säh­kö­te­hoa vuonna 2030

06.01.2020 17:53 0
Näkökulma: Tässäkö selitys kassatytön halveksimiselle – Marinin tylyttäjä on Virossa tunnettua omistajasukua ja asenteiltaan aristokraatti
Kolumni Ville Hytönen

Nä­kö­kul­ma: Tässäkö selitys kas­sa­ty­tön hal­vek­si­mi­sel­le – Marinin ty­lyt­tä­jä on Virossa tun­net­tua omis­ta­ja­su­kua ja asen­teil­taan aris­to­kraat­ti

18.12.2019 15:15 0
Tilaajille
Viron presidentti Kersti Kaljulaid pyysi anteeksi sisäministeri Mart Helmen kommentteja Suomen pääministeristä "myyjätyttönä"

Viron pre­si­dent­ti Kersti Kal­ju­laid pyysi an­teek­si si­sä­mi­nis­te­ri Mart Helmen kom­ment­te­ja Suomen pää­mi­nis­te­ris­tä "myy­jä­tyt­tö­nä"

16.12.2019 12:47 0
Kristi Raik Viron Nato-kiistasta: En näe mitään vaihtoehtoja sille, että lähtisimme luomaan korvaavaa järjestelmää Natolle tai Yhdysvaltojen roolille

Kristi Raik Viron Na­to-kiis­tas­ta: En näe mitään vaih­to­eh­to­ja sille, että läh­ti­sim­me luomaan kor­vaa­vaa jär­jes­tel­mää Natolle tai Yh­dys­val­to­jen roo­lil­le

20.11.2019 16:12 0
Tilaajille
LM-selvitys Nuorisosäätiöstä: Virolaisyritys teki miljoonatilin tontilla Tallinnassa – keskustataustainen yhtiö sai yllättävän tilisiirron joulun jälkeen

LM-sel­vi­tys Nuo­ri­so­sää­tiös­tä: Vi­ro­lais­yri­tys teki mil­joo­na­ti­lin ton­til­la Tal­lin­nas­sa – kes­kus­ta­taus­tai­nen yhtiö sai yl­lät­tä­vän ti­li­siir­ron joulun jälkeen

12.10.2019 07:00 0
Tilaajille