Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Vartijat
Turvallisuusala syynää nyt itse itseään – Vartioalan rikosepäilyjen jälkipyykki on käynnissä, mutta uusista toimista saa vastauksia nihkeästi

Tur­val­li­suus­ala syynää nyt itse itseään – Var­tio­alan ri­kos­epäi­ly­jen jäl­ki­pyyk­ki on käyn­nis­sä, mutta uusista toi­mis­ta saa vas­tauk­sia nih­keäs­ti

03.02.2023 16:40
Tilaajille
PAM toivoo vartijoille ja järjestyksenvalvojille työrauhaa – turvallisuusalan työntekijät saaneet tappouhkauksia

PAM toivoo var­ti­joil­le ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le työ­rau­haa – tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jät saaneet tap­po­uh­kauk­sia

13.01.2023 18:33 3
Lappilainen vartija joutuu työssään harvoin käyttämään voimaa – pääkaupunkiseudun ongelmat eivät yllä Lappiin, sanovat alan ammattilaiset

Lap­pi­lai­nen vartija joutuu työs­sään harvoin käyt­tä­mään voimaa – pää­kau­pun­ki­seu­dun on­gel­mat eivät yllä Lap­piin, sanovat alan am­mat­ti­lai­set

11.01.2023 17:14 3
Tilaajille
Poliisi: Isossa Omenassa turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttötilanteessa kuollut nainen ei kuollut tukehtumalla

Po­lii­si: Isossa Ome­nas­sa tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jöi­den voi­man­käyt­tö­ti­lan­tees­sa kuollut nainen ei kuollut tu­keh­tu­mal­la

11.01.2023 16:51
Poliisihallitus: Suunnitelmallinen turvallisuusalan valvonta on jäänyt joissain poliisilaitoksissa muiden työtehtävien jalkoihin – viime vuonna peruttiin 753:n alalla työskentelevän luvat

Po­lii­si­hal­li­tus: Suun­ni­tel­mal­li­nen tur­val­li­suus­alan val­von­ta on jäänyt jois­sain po­lii­si­lai­tok­sis­sa muiden työ­teh­tä­vien jal­koi­hin – viime vuonna pe­rut­tiin 753:n alalla työs­ken­te­le­vän luvat

10.01.2023 10:59 5
Vartiointialan koulutukset otetaan syyniin sisäministeriössä: vakavat uutiset olivat viimeinen pisara – Kansliapäällikkö väläyttää jopa rajoituksia vartijoiden toiminnalle

Var­tioin­ti­alan kou­lu­tuk­set otetaan syyniin si­sä­mi­nis­te­riös­sä: vakavat uutiset olivat vii­mei­nen pisara – Kans­lia­pääl­lik­kö vä­läyt­tää jopa ra­joi­tuk­sia var­ti­joi­den toi­min­nal­le

09.01.2023 18:28 2
Tilaajille
Nainen kuoli vartijoiden kiinnioton yhteydessä Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoossa – poliisi selvittää asiaa

Nainen kuoli var­ti­joi­den kiin­ni­oton yh­tey­des­sä Ison Omenan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa Es­poos­sa – poliisi sel­vit­tää asiaa

07.01.2023 22:21 3
Suomessa järjestyksenvalvojaksi pääsee vähimmillään 40 oppitunnilla – valvonta kuuluu poliisille

Suo­mes­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jak­si pääsee vä­him­mil­lään 40 op­pi­tun­nil­la – val­von­ta kuuluu po­lii­sil­le

27.12.2022 20:14
Vankila on rankka työmaa – Kaksi kolmesta vankilassa työskentelevästä vartijasta on miettinyt alan vaihtoa

Vankila on rankka työmaa – Kaksi kol­mes­ta van­ki­las­sa työs­ken­te­le­väs­tä var­ti­jas­ta on miet­ti­nyt alan vaihtoa

11.04.2021 06:00 2
Tilaajille
Lännen Media haastatteli kolmasosaa Suomen kovimman vankilan vartijoista, ja lähes jokainen koki väkivallan uhan keskellä samoin – "Turvallisuudestamme ei välitetä"

Lännen Media haas­tat­te­li kol­mas­osaa Suomen ko­vim­man van­ki­lan var­ti­jois­ta, ja lähes jo­kai­nen koki vä­ki­val­lan uhan kes­kel­lä samoin – "Tur­val­li­suu­des­tam­me ei vä­li­te­tä"

03.10.2020 09:34 1
Tilaajille