Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Järjestyksenvalvonta
PAM toivoo vartijoille ja järjestyksenvalvojille työrauhaa – turvallisuusalan työntekijät saaneet tappouhkauksia

PAM toivoo var­ti­joil­le ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le työ­rau­haa – tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jät saaneet tap­po­uh­kauk­sia

13.01.2023 18:33 3
Lappilainen vartija joutuu työssään harvoin käyttämään voimaa – pääkaupunkiseudun ongelmat eivät yllä Lappiin, sanovat alan ammattilaiset

Lap­pi­lai­nen vartija joutuu työs­sään harvoin käyt­tä­mään voimaa – pää­kau­pun­ki­seu­dun on­gel­mat eivät yllä Lap­piin, sanovat alan am­mat­ti­lai­set

11.01.2023 17:14 3
Tilaajille
Suomessa järjestyksenvalvojaksi pääsee vähimmillään 40 oppitunnilla – valvonta kuuluu poliisille

Suo­mes­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jak­si pääsee vä­him­mil­lään 40 op­pi­tun­nil­la – val­von­ta kuuluu po­lii­sil­le

27.12.2022 20:14
Sampokeskukseen koulutettiin kolme nojaa eli nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – toimivat tukena ja juttukavereina kauppakeskuksessa oleskeleville nuorille

Sam­po­kes­kuk­seen kou­lu­tet­tiin kolme nojaa eli nuorten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa – toi­mi­vat tukena ja jut­tu­ka­ve­rei­na kaup­pa­kes­kuk­ses­sa oles­ke­le­vil­le nuo­ril­le

15.09.2020 15:14
"Olin lähiöstä tullut nolla" – tv-sarja seuraa järjestyksenvalvojien työtä yökerhoissa

"Olin lä­hiös­tä tullut nolla" – tv-sar­ja seuraa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työtä yö­ker­hois­sa

23.08.2020 07:00