Vanhusten hoiva
Huoli äidistä valvottaa omaista: "84-vuotias, sydän- ja muistisairas sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kipuileva äitini olisi ansainnut ihmisarvoiset elämänsä loppuvuodet"

Huoli äidistä val­vot­taa omais­ta: "84-vuo­tias, sydän- ja muis­ti­sai­ras sekä tuki- ja lii­kun­ta­elin­sai­rauk­sis­ta ki­pui­le­va äitini olisi an­sain­nut ih­mis­ar­voi­set elä­män­sä lop­pu­vuo­det"

31.01.2021 13:00 3
Tilaajille
Osa hoivakodeista aikoo avata ovensa vierailijoille, mutta vielä äitienpäiväksi vierailulupa ei ehdi

Osa hoi­va­ko­deis­ta aikoo avata ovensa vie­rai­li­joil­le, mutta vielä äi­tien­päi­väk­si vie­rai­lu­lu­pa ei ehdi

07.05.2020 18:46
Tilaajille
Lukijalta: Lääkitäänkö vanhuksia liikaa?
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Lää­ki­tään­kö van­huk­sia liikaa?

05.03.2020 07:46
Tilaajille
Työntekijäpulan lisäksi ongelmia on ollut myös johtamisessa ja lääkkeiden käsittelyssä – hoivakotien kanteluista päätöksiä vasta ensi vuonna

Työn­te­ki­jä­pu­lan lisäksi on­gel­mia on ollut myös joh­ta­mi­ses­sa ja lääk­kei­den kä­sit­te­lys­sä – hoi­va­ko­tien kan­te­luis­ta pää­tök­siä vasta ensi vuonna

13.10.2019 06:00
Vanhuspsykiatrin neuvo hyvään vanhuuteen: "Hyväksy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muuttaa"

Van­hus­psy­kiat­rin neuvo hyvään van­huu­teen: "Hy­väk­sy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muut­taa"

10.10.2019 17:29
Tilaajille
Tukipalvelutyö erotetaan välittömästä hoivatyöstä – hoitajamitoituksen nosto vaatii 4 400 hoitajaa lisää vanhusten hoivakoteihin

Tu­ki­pal­ve­lu­työ ero­te­taan vä­lit­tö­mäs­tä hoi­va­työs­tä – hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto vaatii 4 400 hoi­ta­jaa lisää van­hus­ten hoi­va­ko­tei­hin

03.10.2019 16:00