kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Valkoposkihanhet
Poikkeusluvilla saa ampua yli 10 000 valkoposkihanhea

Poik­keus­lu­vil­la saa ampua yli 10 000 val­ko­pos­ki­han­hea

23.09.2022 19:02 1
Suomen vieraslajipolitiikka on epäloogista ja vahingollista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen vie­ras­la­ji­po­li­tiik­ka on epä­loo­gis­ta ja va­hin­gol­lis­ta

28.07.2022 05:30
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto alkaa olla kohta paketissa – Nyt kirjataan jo loppusointuja

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkaa olla kohta pa­ke­tis­sa – Nyt kir­ja­taan jo lop­pu­soin­tu­ja

01.06.2022 19:25
Kuka hoitaisi hanhiongelman? – "Onneksi meillä on hanhinyrkki"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hoi­tai­si han­hion­gel­man? – "On­nek­si meillä on han­hi­nyrk­ki"

19.05.2021 20:08 4
Tilaajille
Valkoposkihanhien karkottamiseksi annetuilla poikkeusluvilla on ammuttu alle 300 lintua – Myönnetyt poikkeusluvat oikeuttavat yli 7000 linnun ampumiseen

Val­ko­pos­ki­han­hien kar­kot­ta­mi­sek­si an­ne­tuil­la poik­keus­lu­vil­la on ammuttu alle 300 lintua – Myön­ne­tyt poik­keus­lu­vat oi­keut­ta­vat yli 7000 linnun am­pu­mi­seen

14.10.2020 06:00
Tilaajille
Jari Leppä: Valkoposkihanhen rauhoituksen purku esille ministerikokouksessa – "Laji varmasti kestää metsästyksen"

Jari Leppä: Val­ko­pos­ki­han­hen rau­hoi­tuk­sen purku esille mi­nis­te­ri­ko­kouk­ses­sa – "Laji var­mas­ti kestää met­säs­tyk­sen"

30.09.2020 06:00
Hanhikeskustelu äityi kiihkeäksi - pellolta pöytään vai maahan?

Han­hi­kes­kus­te­lu äityi kiih­keäk­si - pel­lol­ta pöytään vai maahan?

21.09.2020 15:19 2
Kahtena syksynä ammuttavista valkoposkihanhista saisi kymmeniä tuhansia ruoka-annoksia – Tiedätkö mitä linnuille todellisuudessa tehdään?

Kahtena syksynä am­mut­ta­vis­ta val­ko­pos­ki­han­his­ta saisi kym­me­niä tu­han­sia ruo­ka-an­nok­sia – Tie­dät­kö mitä lin­nuil­le to­del­li­suu­des­sa teh­dään?

10.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Tänä syksynä saa ampua yli 3 500 valkoposkihanhea – poikkeuslupa edellyttää myös karkotuksia hanhia tappamatta

Tänä syksynä saa ampua yli 3 500 val­ko­pos­ki­han­hea – poik­keus­lu­pa edel­lyt­tää myös kar­ko­tuk­sia hanhia tap­pa­mat­ta

07.09.2020 16:36
Maanviljelijöitä kannustetaan hakemaan tänä syksynä yhteisiä poikkeuslupia valkoposkihanhien ampumiseen viljelyksiltä

Maan­vil­je­li­jöi­tä kan­nus­te­taan ha­ke­maan tänä syksynä yh­tei­siä poik­keus­lu­pia val­ko­pos­ki­han­hien am­pu­mi­seen vil­je­lyk­sil­tä

01.09.2020 18:15
Ministeriöiden ”hanhinyrkistä” ei ole luvassa apua kaupungeissa koettuun pökäleriesaan – Birdlife Suomi: ''Konflikti on ratkaistavissa ilman verenvuodatusta''

Mi­nis­te­riöi­den ”han­hi­nyr­kis­tä” ei ole luvassa apua kau­pun­geis­sa koet­tuun pö­kä­le­rie­saan – Bird­li­fe Suomi: ''Konf­lik­ti on rat­kais­ta­vis­sa ilman ve­ren­vuo­da­tus­ta''

19.06.2020 10:06
Valkoposkihanhien pesiä tuhottiin saaressa, epäilty kärähti verekseltään – "Aivan ainutlaatuinen tapaus"

Val­ko­pos­ki­han­hien pesiä tu­hot­tiin saa­res­sa, epäilty kärähti ve­rek­sel­tään – "Aivan ai­nut­laa­tui­nen tapaus"

27.05.2020 11:42