Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea maa­ti­lan emäntä

Tänä syksynä saa ampua yli 3 500 val­ko­pos­ki­han­hea – poik­keus­lu­pa edel­lyt­tää myös kar­ko­tuk­sia hanhia tap­pa­mat­ta

Valkoposkihanhi aiheuttaa konflikteja sekä kaupungissa että maaseudulla. Taajamassa monia kiukuttavat lintujen ulosteet rannoilla ja puistoissa, pelloilla kyse on mittavista satovahingoista.
Valkoposkihanhi aiheuttaa konflikteja sekä kaupungissa että maaseudulla. Taajamassa monia kiukuttavat lintujen ulosteet rannoilla ja puistoissa, pelloilla kyse on mittavista satovahingoista.
Kuva: Arttu Laitala

Suomessa saa vielä tänä syksynä ampua 3 555 rauhoitettua valkoposkihanhea maatalousvahinkojen vähentämiseksi.

Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi poikkeusluvat on 115 viljelijälle Itä-Suomeen. Yksittäinen tila saa ampua 20-40 hanhea.

Vastaava runsaan 3 500 linnun kiintiö myönnettiin myös syksyksi 2021.

Päätös toimeen valituksista huolimatta

Koska valkoposkihanhen syysmuuttokausi on juuri alkamassa, ely-keskuksen päätös on voimassa välittömästi mahdollisista valituksista huolimatta.

Perusteluna ovat nopeasti tapahtuvat satovahingot.

– Jotta vakavat satovahingot saataisiin torjuttua, tulee luvan mukaisiin toimenpiteisiin tarvittaessa voida ryhtyä jo päätöksen muutoksenhakuajan kuluessa, ely-keskus toteaa.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu, ja sen ampuminen on mahdollista vain poikkeamisella luonnonsuojelun rauhoitusmääräyksistä. Ely-keskus myönsi luvat kaikille niitä hakeneille tiloille.

Karkotuksia on jatkettava myös tappamatta

Ampumisluvista huolimatta valkoposkihanhia on karkotettava myös lintuja tappamatta. Lisäksi noin kahdeksan prosenttia lupien kattamasta peltoalasta on jätettävä karkotustoimien ulkopuolelle.

– Valkoposkihanhia ampumalla on tarkoituksena lisätä karkotustoiminnan pelotevaikutusta ja näin parantaa myös valkoposkihanhia vahingoittamattomien karkotusmenetelmien tehokkuutta, sanoo ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Hänen mukaansa satovahinkojen ehkäisy ei onnistu pelkkien poikkeuslupien avulla, vaan kaikki valkoposkihanhityöryhmän viime viikolla jättämässä raportissa esitetyt keinot tulisi ottaa käyttöön.