Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Välikysymys
Eduskunnassa käsittelyssä opposition välikysymys työmarkkinoiden tulehtuneesta tilanteesta

Edus­kun­nas­sa kä­sit­te­lys­sä op­po­si­tion vä­li­ky­sy­mys työ­mark­ki­noi­den tu­leh­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta

20.02.2024 09:37 2
Keskustan Annika Saarikko kiisti, että oppositio tekisi välikysymyksen itselleen: "Olemme huolissamme jokaisen suomalaisen oikeuksista peruspalveluihin"

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko kiisti, että op­po­si­tio tekisi vä­li­ky­sy­myk­sen it­sel­leen: "Olemme huo­lis­sam­me jo­kai­sen suo­ma­lai­sen oi­keuk­sis­ta pe­rus­pal­ve­lui­hin"

19.10.2023 12:28 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Todella noloa, kes­kus­ta

11.10.2023 01:45 2
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 13:48 3
EU:n komission ennallistamisasetus koettelee vakavasti hallituksen yhtenäisyyttä – keskustalla on edessään valinnan paikka
Pääkirjoitus

EU:n ko­mis­sion en­nal­lis­ta­mis­ase­tus koet­te­lee va­ka­vas­ti hal­li­tuk­sen yh­te­näi­syyt­tä – kes­kus­tal­la on edes­sään va­lin­nan paikka

28.10.2022 20:00 13
Tilaajille
Perussuomalaisilta välikysymys polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta vä­li­ky­sy­mys polt­to­ai­nei­den ja sähkön hin­to­jen nou­sus­ta

05.02.2022 13:35 6
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen

22.10.2021 14:22 2
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen korona-ajan ensimmäisessä välikysymysäänestyksessä

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen ko­ro­na-ajan en­sim­mäi­ses­sä vä­li­ky­sy­mys­ää­nes­tyk­ses­sä

02.10.2020 13:27
Välikysymystä käsiteltiin eduskunnassa, Vanhanen heitti kirjoitetun paperin sivuun ja pääsi vauhtiin: "Onko teillä vaihtoehtoista linjaa hallituksen talouspolitiikalle?"

Vä­li­ky­sy­mys­tä kä­si­tel­tiin edus­kun­nas­sa, Van­ha­nen heitti kir­joi­te­tun paperin sivuun ja pääsi vauh­tiin: "Onko teillä vaih­to­eh­tois­ta linjaa hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kal­le?"

30.09.2020 15:35
Unohtuivatko talous- ja työllisyystavoitteet? – hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen

Unoh­tui­vat­ko talous- ja työl­li­syys­ta­voit­teet? – hal­li­tus vastaa op­po­si­tion yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen

30.09.2020 12:59
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24
Perussuomalaiset päätti perua jo jätetyn välikysymyksen koronatilanteen takia

Pe­rus­suo­ma­lai­set päätti perua jo jätetyn vä­li­ky­sy­myk­sen ko­ro­na­ti­lan­teen takia

24.03.2020 10:17
Ulkoministeri Haavisto sai eduskunnan luottamuksen al-Holin leirin suomalaisten kotiutusasiassa äänin 110–79

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­asias­sa äänin 110–79

18.12.2019 10:19
Haaviston löylytys ei pääty välikysymykseen – nyt aletaan seurata, mitä ministerin erityisedustaja päättää al-Holin suomalaisten kotiutuksista

Haa­vis­ton löy­ly­tys ei pääty vä­li­ky­sy­myk­seen – nyt aletaan seu­ra­ta, mitä mi­nis­te­rin eri­tyis­edus­ta­ja päättää al-Ho­lin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tuk­sis­ta

17.12.2019 20:08
Tilaajille
Pääministeri Marin hiillosti kokoomusta: "Suomi on oikeusvaltio, eikö teitä hävetä?"

Pää­mi­nis­te­ri Marin hiil­los­ti ko­koo­mus­ta: "Suomi on oi­keus­val­tio, eikö teitä hä­ve­tä?"

17.12.2019 17:00
Halla-aho esitti ministerille epäluottamusta: "Haavisto antanut eduskunnalle al-Holin suunnitelmista harhaanjohtavaa tietoa"

Hal­la-aho esitti mi­nis­te­ril­le epä­luot­ta­mus­ta: "Haa­vis­to antanut edus­kun­nal­le al-Ho­lin suun­ni­tel­mis­ta har­haan­joh­ta­vaa tietoa"

17.12.2019 15:00
Oppositio syytti hallitusta pelkuruudesta ja hiillosti al-Holista kyselytunnilla – Ulkoministeri Haavisto tarjoutui vierailemaan oppositioryhmissä

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta pel­ku­ruu­des­ta ja hiil­los­ti al-Ho­lis­ta ky­se­ly­tun­nil­la – Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to tar­jou­tui vie­rai­le­maan op­po­si­tio­ryh­mis­sä

12.12.2019 17:44
Tilaajille
Perussuomalaiset harkitsee välikysymystä, jos Pekka Haavisto (vihr.) jatkaa ulkoministerinä uudessa hallituksessa

Pe­rus­suo­ma­lai­set har­kit­see vä­li­ky­sy­mys­tä, jos Pekka Haa­vis­to (vihr.) jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä uudessa hal­li­tuk­ses­sa

05.12.2019 17:04
Hallitus vastaa opposition välikysymykseen Posti-sotkusta tiistaina – Hallituspuolueiden kokous venyi myöhään yöhön, kiistan käsittely jatkuu tänään

Hal­li­tus vastaa op­po­si­tion vä­li­ky­sy­myk­seen Pos­ti-sot­kus­ta tiis­tai­na – Hal­li­tus­puo­luei­den kokous venyi myöhään yöhön, kiistan kä­sit­te­ly jatkuu tänään

02.12.2019 09:35
Eduskunta sai vasta lippuäänestyksellä luottamuksen selville – Hallitus saa jatkaa äänin 97-75

Edus­kun­ta sai vasta lip­pu­ää­nes­tyk­sel­lä luot­ta­muk­sen sel­vil­le – Hal­li­tus saa jatkaa äänin 97-75

04.10.2019 14:23