Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Uusi-Seelanti

Uu­des­sa-See­lan­nis­sa pal­jas­tui mas­sii­vi­nen lasten ja nuorten hy­väk­si­käyt­tö valtion ja kirkon lai­tok­sis­sa – uhreja yli nel­jän­nes­mil­joo­na

17.12.2020 10:56
Kolumni

Mitä nel­jä­vuo­tiaan lapsen pitää osata? – Vastaus riippuu siitä, missä maassa satut asumaan

27.08.2020 07:42
Tilaajille

Uu­den-See­lan­nin pää­mi­nis­te­ri oikaisi Trum­pia: Maas­sam­me ei ole "val­ta­vaa aaltoa" ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia

18.08.2020 09:40

Uu­si-See­lan­ti sai kit­ket­tyä ko­ro­na­vi­ruk­sen – pää­mi­nis­te­ri Jacinda Ardern pani tans­sik­si kuul­tuaan, että covid-19 -sai­ras­tu­nei­ta ei enää ole

08.06.2020 09:31

Kii­nas­ta, Aust­ra­lias­ta ja Uu­des­ta-See­lan­nis­ta ra­por­toi­tiin tiis­tai­na ko­ro­na­tar­tun­to­jen osalta nol­la­lu­ke­mia

12.05.2020 20:52

Uu­si-See­lan­ti kertoo lähes eli­mi­noi­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen maassa

28.04.2020 09:38

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mial­ta vält­ty­nyt Uu­si-See­lan­ti uhkaa kar­kot­taa kahden viikon eris­tys­sään­töä rik­ko­vat

16.03.2020 12:11

Uu­si-See­lan­ti pon­nis­te­lee saa­dak­seen tu­li­vuo­ren­pur­kauk­ses­sa va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neet pa­lo­vam­ma­po­ti­laat hoi­det­tua – maahan len­nä­tet­tiin yli sata ne­liö­met­riä luo­vu­tet­tua ihoa

16.12.2019 14:45

Uu­den-See­lan­nin tu­li­vuo­ren pur­kauk­sen vii­mei­set uhrit yri­te­tään saada pois saa­rel­ta per­jan­tai­na

12.12.2019 11:50

Ihmisiä ka­teis­sa tu­li­vuo­ren pur­kau­dut­tua Uu­den-See­lan­nin Poh­jois­saa­ren itä­ran­ni­kol­la ole­val­la saa­rel­la

09.12.2019 10:40
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hetkiä mat­kal­ta maail­mal­la

04.12.2019 08:00
Tilaajille

Uu­den-See­lan­nin pää­mi­nis­te­ri esitti an­teek­si­pyyn­nön 40 vuoden jälkeen – Ai­koi­naan maan hal­li­tus yritti luikkia vas­tuus­taan tu­hoi­saan len­to­tur­maan

28.11.2019 13:48