Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tunnustukset
Kemin kaupungin Vihreä teko -tunnus vaatemyymälälle ja päiväkodille

Kemin kau­pun­gin Vihreä teko -tunnus vaa­te­myy­mä­läl­le ja päi­vä­ko­dil­le

06.06.2023 08:00
Tilaajille
100-vuotiaalle Alli Korvalle sivistys on elinikäistä, uusimpana harrastuksena on runonlausunta – "Keikkaa pukkaa, tarvitsisin kohta managerin"

100-vuo­tiaal­le Alli Kor­val­le si­vis­tys on eli­ni­käis­tä, uu­sim­pa­na har­ras­tuk­se­na on ru­non­lau­sun­ta – "Keik­kaa pukkaa, tar­vit­si­sin kohta ma­na­ge­rin"

12.05.2023 17:11 2
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4

Ra­ja­seu­tu ry myönsi tun­nus­tus­pal­kin­to­ja yh­tei­söl­li­ses­tä työstä Lapissa – Katso tästä tun­nus­tuk­sen saaneet hen­ki­löt ja yh­dis­tyk­set

20.11.2020 19:27
Tilaajille

Kari Vuokila on vuoden lap­pi­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja

03.11.2020 11:10
Tilaajille