Rajaseutu ry

Ra­ja­seu­tu ry myönsi tun­nus­tus­pal­kin­to­ja yh­tei­söl­li­ses­tä työstä Lapissa – Katso tästä tun­nus­tuk­sen saaneet hen­ki­löt ja yh­dis­tyk­set

20.11.2020 19:27
Tilaajille