Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Rajaseutu ry

Ra­ja­seu­tu ry myönsi tun­nus­tus­pal­kin­to­ja yh­tei­söl­li­ses­tä työstä Lapissa – Katso tästä tun­nus­tuk­sen saaneet hen­ki­löt ja yh­dis­tyk­set

20.11.2020 19:27
Tilaajille