pääkirjoitus: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ta­voit­te­le­ma maa­han­muu­ton tu­lo­ra­jan ki­ris­tys on ku­tis­tu­mas­sa kos­meet­ti­sek­si muu­tok­sek­si

kolumni: Vie­rai­den vaa­ti­mat­to­muus voi olla enemmän vai­vaan­nut­ta­vaa kuin toi­vot­ta­vaa

Kittilä-käräjät: Kit­ti­lä-ju­pa­kan kä­sit­te­ly jatkuu kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tulkkauspalvelut
Puhevammaisella on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käytännössä asiakkaan ääni: hajuton, mauton ja näkymätön

Pu­he­vam­mai­sel­la on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käy­tän­nös­sä asiak­kaan ääni: ha­ju­ton, mauton ja nä­ky­mä­tön

24.05.2023 20:30
Tilaajille
Ajatus ammattiin syntyi junamatkalla  – Puhetulkki antaa puhevammaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, harva osaa oikeutta kuitenkaan hyödyntää

Ajatus am­mat­tiin syntyi ju­na­mat­kal­la – ­Pu­he­tulk­ki antaa pu­he­vam­mai­sel­le mah­dol­li­suu­den tulla kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si, harva osaa oi­keut­ta kui­ten­kaan hyö­dyn­tää

02.01.2022 13:01
Tilaajille
Saamen tulkkipula helpottumassa

Saamen tulk­ki­pu­la hel­pot­tu­mas­sa

22.12.2020 20:04
Tilaajille
Viittomakielen tulkki Anitta Malmberg tietää yhdestä sanasta, koska vuoro suorassa lähetyksessä vaihtuu – vaikeinta on tulkata vauhdilla suoraan paperista luettua lakitekstiä

Viit­to­ma­kie­len tulkki Anitta Malm­berg tietää yhdestä sa­nas­ta, koska vuoro suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä vaihtuu – vai­kein­ta on tulkata vauh­dil­la suoraan pa­pe­ris­ta luettua la­ki­teks­tiä

05.04.2020 07:00
Tilaajille
Saamen kielen maksuttomaan tulkkauskoulutukseen haku meneillään

Saamen kielen mak­sut­to­maan tulk­kaus­kou­lu­tuk­seen haku me­neil­lään

30.03.2020 11:11