pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Saamen kielen mak­sut­to­maan tulk­kaus­kou­lu­tuk­seen haku me­neil­lään

-
Kuva: Jussi Leinonen

Saamen kielten tulkkauspalvelupulaan vastataan uudella tulkkauskoulutuksella. Uuteen koulutukseen voi hakea perjantaihin 3.4. saakka. Nyt haussa oleva koulutus vastaa saamen kielten tulkkauspalvelun akuuttiin vajeeseen.

Kuntien ja valtion viranomaisissa on vain vähän saamea osaavia työntekijöitä. Tästä syystä lakisääteisten saamenkielisten palveluiden saatavuus on usein toteutettava tulkkauksen välityksellä. Tulkkien puutteen vuoksi ei lakisääteisiä palveluja saamen kielellä ei kuitenkaan aina voida edes järjestää.

– Saamen kieltä tulkkaavien määrä on vähäinen ja heitä on vaikea tavoittaa, varsinkin jos tulkkauksen tarve ilmenee yllättäen. Saamelaiskäräjät on jo pitkään toivonut tulkkauskoulutusta vastaamaan saamen kielten tulkkaustarpeisiin. Tulkkaustilanteet vaihtelevat paljon, ja siksi on tärkeää saada koulutuksen kautta tukea tulkkausta tekeville, toteaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

-

Tulkkaus vahvistaa saamenkielisten osallisuutta

Nyt haussa oleva, syksyllä käynnistyvä koulutus on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Koulutus toteutetaan osana Saamen kielten tulkkaus -hanketta ja on osallistujille maksuton.

– Laadukkaan tulkkauksen toteutuminen lisää merkittävästi eri väestöryhmien osallisuutta ja oikeusturvaa, sanoo Diakin tulkkauksen yliopettaja Gun-Viol Vik.

Painopiste koulutuksessa on erityisesti saamelaiskuntien lakisääteisten palvelujen toteuttamisen varmistaminen sekä tulkkausosaamisen vahvistaminen kokous- ja konferenssitulkkauksiin. Lisäksi hankkeessa selvitetään etätulkkauksen keinoja ja mahdollisuuksia.

Lukuvuonna 2020–2021 toteutettavaan monimuotokoulutukseen on mahdollisuus osallistua myös työn ohessa.

– Myöhemmin tämän tiiviin pilotoinnin jälkeen tavoitteena on rakentaa varsinaista, laajempaa saamen kielien tulkkikoulutusta, kertoo projektipäällikkö Iiris Mäenpää Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.

Haku käynnissä

Haku koulutukseen on käynnissä 3.4.2020 saakka. Koulutus on suunnattu etenkin saamelaisalueilla jo toimiville saamen kielten tulkkausta tekeville, mutta se soveltuu myös muille, jonkin toisen asteen koulutuksen suorittaneille, joilla on riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito suomen kielestä ja jostakin kolmesta saamen kielestä.

8.–9.5.2020 järjestettävä valintakoe toteutetaan kokonaan verkossa. Hakulomakkeet löytyvät Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sivuilta.