Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Syyrian sota
Israel teki ilmaiskuja syyrialaiskohteisiin Golanin alueella – Tutkija: "Israel pitää Golania osana itseään"

Israel teki il­mais­ku­ja syy­ria­lais­koh­tei­siin Golanin alueel­la – Tut­ki­ja: "Israel pitää Golania osana it­seään"

04.08.2020 19:33
Putin ja Erdogan pääsivät sopuun tulitauosta Syyriassa – tulitauko alkaa ensi yönä

Putin ja Erdogan pää­si­vät sopuun tu­li­tauos­ta Syy­rias­sa – tu­li­tau­ko alkaa ensi yönä

05.03.2020 19:59
Tilaajille
Lähes miljoona ihmistä pakenee kohti Turkin rajaa Syyrian Idlibissä – ihmiset ovat loukussa rajan ja taistelun välissä

Lähes mil­joo­na ihmistä pakenee kohti Turkin rajaa Syyrian Id­li­bis­sä – ihmiset ovat lou­kus­sa rajan ja tais­te­lun välissä

04.03.2020 21:22
Tilaajille
Yle: Turkin sisäministeriön mukaan palautettavien Isis-vankien joukossa ei ole suomalaisia

Yle: Turkin si­sä­mi­nis­te­riön mukaan pa­lau­tet­ta­vien Isis-van­kien jou­kos­sa ei ole suo­ma­lai­sia

10.11.2019 13:45
Tilaajille
Sota-alueilta palaavia lapsia autetaan Suomessa jo nyt – lastensuojelun tehtävänä on turvata näiden lasten kasvuympäristö

So­ta-alueil­ta pa­laa­via lapsia au­te­taan Suo­mes­sa jo nyt – las­ten­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on turvata näiden lasten kas­vu­ym­pä­ris­tö

08.11.2019 08:44
Tilaajille
Al-Holin leirin suomalaislapsista on tehty lastensuojeluilmoitukset – "Perheet eivät välttämät halua apua, mutta lastensuojelulla on isot toimintavaltuudet"

Al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­lap­sis­ta on tehty las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­set – "Per­heet eivät vält­tä­mät halua apua, mutta las­ten­suo­je­lul­la on isot toi­min­ta­val­tuu­det"

07.11.2019 08:29
Tilaajille
Tällainen oli maailman etsityimmäksi henkilöksi kuvailtu terroristijohtaja – Yhdysvaltain armeija tappoi Isis-johtaja al-Baghdadin

Täl­lai­nen oli maail­man et­si­tyim­mäk­si hen­ki­lök­si ku­vail­tu ter­ro­ris­ti­joh­ta­ja – Yh­dys­val­tain armeija tappoi Isis-joh­ta­ja al-Bagh­da­din

27.10.2019 10:20
Tilaajille
Pompeo: On kaikkien maiden velvollisuus ottaa kansalaisensa Syyrian-leireiltä – "Aselevon tavoitteet saavutetaan 96 tunnissa"

Pompeo: On kaik­kien maiden vel­vol­li­suus ottaa kan­sa­lai­sen­sa Syy­rian-lei­reil­tä – "A­se­le­von ta­voit­teet saa­vu­te­taan 96 tun­nis­sa"

18.10.2019 22:37
Tilaajille
USA:n ja Turkin torstaina sopimaa tulitaukoa rikottiin jo? – Pohjois-Syyrian rajalla havaittiin savua ja pauketta

USA:n ja Turkin tors­tai­na sopimaa tu­li­tau­koa ri­kot­tiin jo? – Poh­jois-Syy­rian rajalla ha­vait­tiin savua ja pau­ket­ta

18.10.2019 20:49
Tilaajille
Turkki suostui Yhdysvaltojen tulitaukoehdotukseen

Turkki suostui Yh­dys­val­to­jen tu­li­tau­ko­eh­do­tuk­seen

18.10.2019 08:20
Al-Holin pidätysleirin lasten hakemisella voi olla kiire – Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan uhkaa leiriä pyörittävän kurdihallinnon vakautta
Kolumni

Al-Ho­lin pi­dä­tys­lei­rin lasten ha­ke­mi­sel­la voi olla kiire – Turkin hyök­käys Poh­jois-Syy­riaan uhkaa leiriä pyö­rit­tä­vän kur­di­hal­lin­non va­kaut­ta

18.10.2019 06:30
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto: Toimintaan Al-Holissa tarvitaan paikallisen hallinnon lupa – Suomi on selvittänyt, voidaanko leiriltä liikkua pois Turkin kautta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Toi­min­taan Al-Ho­lis­sa tar­vi­taan pai­kal­li­sen hal­lin­non lupa – Suomi on sel­vit­tä­nyt, voi­daan­ko lei­ril­tä liikkua pois Turkin kautta

17.10.2019 21:08
Tilaajille
Syyrian armeija menee pohjoiseen kurdien avuksi Turkkia vastaan

Syyrian armeija menee poh­joi­seen kurdien avuksi Turkkia vastaan

14.10.2019 08:54
Isis-taistelijat voivat paeta Syyriassa vankiloista, koska Turkin hyökkäyksen takia kurdit eivät pysty vartioimaan heitä – Lähes 800 vierastaistelijoiden perheenjäsentä on jo paennut leiriltä

Isis-tais­te­li­jat voivat paeta Syy­rias­sa van­ki­lois­ta, koska Turkin hyök­käyk­sen takia kurdit eivät pysty var­tioi­maan heitä – Lähes 800 vie­ras­tais­te­li­joi­den per­heen­jä­sen­tä on jo paennut lei­ril­tä

13.10.2019 21:49
Hyökkäyksessä Syyriaan kuollut ainakin kymmeniä, jopa satoja – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

Hyök­käyk­ses­sä Syy­riaan kuollut ainakin kym­me­niä, jopa satoja – Yh­dys­val­lois­sa vi­ri­tel­lään usealla taholla Turkin vas­tai­sia pa­kot­tei­ta

11.10.2019 09:54
Trump astelee Nixonin, Reaganin ja Bushin jalanjäljissä – Kurdeilla on pitkä historia Yhdysvaltojen pelinappulana Lähi-Idässä

Trump astelee Ni­xo­nin, Rea­ga­nin ja Bushin ja­lan­jäl­jis­sä – Kur­deil­la on pitkä his­to­ria Yh­dys­val­to­jen pe­li­nap­pu­la­na Lä­hi-Idäs­sä

08.10.2019 11:06
Huostaanotto on pelastanut useita lapsia Syyrian sodalta – Suomessa elää perheitä, joissa lapset kasvatetaan väkivaltaiseen radikalismiin

Huos­taan­ot­to on pe­las­ta­nut useita lapsia Syyrian sodalta – Suo­mes­sa elää per­hei­tä, joissa lapset kas­va­te­taan vä­ki­val­tai­seen ra­di­ka­lis­miin

29.09.2019 06:00