Pohjois-Syyria
Turkki: Kurdijoukot tappoivat turkkilaissotilaan Pohjois-Syyriassa tulitauosta huolimatta – Erdogan luvannut ”murskata terroristien päät”, jos taukoa ei noudateta

Turkki: Kur­di­jou­kot tap­poi­vat turk­ki­lais­so­ti­laan Poh­jois-Syy­rias­sa tu­li­tauos­ta huo­li­mat­ta – Erdogan lu­van­nut ”murs­ka­ta ter­ro­ris­tien päät”, jos taukoa ei nou­da­te­ta

20.10.2019 11:28 0
Tilaajille
Turkki suostui Yhdysvaltojen tulitaukoehdotukseen

Turkki suostui Yh­dys­val­to­jen tu­li­tau­ko­eh­do­tuk­seen

18.10.2019 08:20 0
Yhdysvallat ilmoitti asettavansa pakotteita Turkille – "Olen valmis tuhoamaan Turkin talouden nopeasti"

Yh­dys­val­lat il­moit­ti aset­ta­van­sa pa­kot­tei­ta Tur­kil­le – "Olen valmis tu­hoa­maan Turkin ta­lou­den no­peas­ti"

15.10.2019 08:17 0
Syyrian armeija menee pohjoiseen kurdien avuksi Turkkia vastaan

Syyrian armeija menee poh­joi­seen kurdien avuksi Turkkia vastaan

14.10.2019 08:54 0
Isis-taistelijat voivat paeta Syyriassa vankiloista, koska Turkin hyökkäyksen takia kurdit eivät pysty vartioimaan heitä – Lähes 800 vierastaistelijoiden perheenjäsentä on jo paennut leiriltä

Isis-tais­te­li­jat voivat paeta Syy­rias­sa van­ki­lois­ta, koska Turkin hyök­käyk­sen takia kurdit eivät pysty var­tioi­maan heitä – Lähes 800 vie­ras­tais­te­li­joi­den per­heen­jä­sen­tä on jo paennut lei­ril­tä

13.10.2019 21:49 0
YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syyriassa – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syy­rias­sa – Yh­dys­val­lois­sa vi­ri­tel­lään usealla taholla Turkin vas­tai­sia pa­kot­tei­ta

11.10.2019 22:08 0
Tilaajille
YK:n turvallisuusneuvosto vaatii Turkkia lopettamaan sotilasoperaation – Tämä Turkin sotatoimista Syyriassa tiedetään nyt

YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­to vaatii Turkkia lo­pet­ta­maan so­ti­las­ope­raa­tion – Tämä Turkin so­ta­toi­mis­ta Syy­rias­sa tie­de­tään nyt

10.10.2019 22:20 0
Tilaajille
Trump varoittaa Turkkia hyökkäyksestä ja pitää sitä "huonona ideana"

Trump va­roit­taa Turkkia hyök­käyk­ses­tä ja pitää sitä "huo­no­na ideana"

09.10.2019 22:08 0
EU tuomitsi Turkin hyökkäyksen Syyriaan – Tuhannet ihmiset pakenivat pommituksia rajakylistä

EU tuo­mit­si Turkin hyök­käyk­sen Syy­riaan – Tu­han­net ihmiset pa­ke­ni­vat pom­mi­tuk­sia ra­ja­ky­lis­tä

09.10.2019 21:40 0
Kurdien edustaja Turkin iskusta Syyriaan: Suomalaisia mukana kurdien taistelujoukoissa, uusista lähtijöistä ei tarkkaa tietoa

Kurdien edus­ta­ja Turkin iskusta Syy­riaan: Suo­ma­lai­sia mukana kurdien tais­te­lu­jou­kois­sa, uusista läh­ti­jöis­tä ei tarkkaa tietoa

09.10.2019 18:23 0
Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan alkoi – Minkälaisia taisteluita on odotettavissa ja onko kurdeilla mahdollisuuksia Turkin armeijaa vastaan?

Turkin hyök­käys Poh­jois-Syy­riaan alkoi – Min­kä­lai­sia tais­te­lui­ta on odo­tet­ta­vis­sa ja onko kur­deil­la mah­dol­li­suuk­sia Turkin ar­mei­jaa vas­taan?

09.10.2019 18:14 0