sote-malli
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

05.07.2020 14:31 1
Sairastavuudessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa suuria eroja kuntien ja maakuntien välillä – THL laati uudet mallit yli 20 miljardin euron jakamiseen

Sai­ras­ta­vuu­des­sa ja so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pees­sa suuria eroja kuntien ja maa­kun­tien välillä – THL laati uudet mallit yli 20 mil­jar­din euron ja­ka­mi­seen

27.04.2020 10:34 0