Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset
Mehiläinen haluaa Länsi-Pohjaan uusia asiakkaita – esimerkiksi pallolaajennuksia on jo saatu lisättyä

Me­hi­läi­nen haluaa Län­si-Poh­jaan uusia asiak­kai­ta – esi­mer­kik­si pal­lo­laa­jen­nuk­sia on jo saatu li­sät­tyä

29.05.2020 17:51
Tilaajille
Sairastavuudessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa suuria eroja kuntien ja maakuntien välillä – THL laati uudet mallit yli 20 miljardin euron jakamiseen

Sai­ras­ta­vuu­des­sa ja so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pees­sa suuria eroja kuntien ja maa­kun­tien välillä – THL laati uudet mallit yli 20 mil­jar­din euron ja­ka­mi­seen

27.04.2020 10:34
Mehiläinen Länsi-Pohja teki viime vuonna noin miljoona euroa voittoa

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja teki viime vuonna noin mil­joo­na euroa voittoa

26.03.2020 19:05
Tilaajille