lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sota
Sodat näkyvät nuorille sosiaalisen median kanavissa päivittäin, ja se voi uuvuttaa

Sodat näkyvät nuo­ril­le so­siaa­li­sen median ka­na­vis­sa päi­vit­täin, ja se voi uu­vut­taa

08.12.2023 06:00
Tilaajille
Lääkintämies Lassie palasi etulinjaan yhdeksän Pohjois-Suomessa vietetyn kuukauden jälkeen, eikä tiedä tuleeko elävänä takaisin

Lää­kin­tä­mies Lassie palasi etu­lin­jaan yh­dek­sän Poh­jois-Suo­mes­sa vie­te­tyn kuu­kau­den jäl­keen, eikä tiedä tuleeko elävänä ta­kai­sin

02.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Pelko, Shoah ja Israelin politiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelko, Shoah ja Is­rae­lin po­li­tiik­ka

01.11.2023 07:53 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha on tahdon asia

27.10.2023 05:44
Vilma Leppäjärvi selvisi vuoden 1944 partisaani-iskuista, mutta niiden varjo kantaa yli sukupolvien – "Niistä ei puhuttu"

Vilma Lep­pä­jär­vi selvisi vuoden 1944 par­ti­saa­ni-is­kuis­ta, mutta niiden varjo kantaa yli su­ku­pol­vien – "Niistä ei pu­hut­tu"

15.10.2023 12:25 3
Tilaajille
Lappilainen toimittaja Vilma Romsi lähti Länsirannalle Ramallahiin opiskelemaan arabiaa ja olikin yhtäkkiä keskellä sotaa

Lap­pi­lai­nen toi­mit­ta­ja Vilma Romsi lähti Län­si­ran­nal­le Ra­mal­la­hiin opis­ke­le­maan arabiaa ja olikin yht­äk­kiä kes­kel­lä sotaa

12.10.2023 15:06 8
Tilaajille
Netanjahu ilmoitti hätätilahallituksen muodostamisesta Israeliin oppositiojohtaja Gantzin kanssa

Ne­tan­ja­hu il­moit­ti hä­tä­ti­la­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­ta Is­rae­liin op­po­si­tio­joh­ta­ja Gantzin kanssa

11.10.2023 20:12
Mukavasta kenraalista tuli lappilaisten lemmikki, jonka traagisesta kohtalosta syntyi maansuru – Rovaniemellä vain harvat tiesivät "Tiitelin" pimeästä puolesta

Mu­ka­vas­ta ken­raa­lis­ta tuli lap­pi­lais­ten lem­mik­ki, jonka traa­gi­ses­ta koh­ta­los­ta syntyi maan­su­ru – Ro­va­nie­mel­lä vain harvat tie­si­vät "Tii­te­lin" pi­meäs­tä puo­les­ta

19.08.2023 16:17 13
Tilaajille
Oulun seudulta Ukrainaan lähtenyt "Lassie" ansaitsi lempinimen pelastamalla joukkuekavereiden henkiä – 23-vuotiaan sotaveteraanin kovin kokemus oli taisteluparin kuolema omiin käsiin

Oulun seu­dul­ta Uk­rai­naan läh­te­nyt "Las­sie" an­sait­si lem­pi­ni­men pe­las­ta­mal­la jouk­kue­ka­ve­rei­den henkiä – 23-vuo­tiaan so­ta­ve­te­raa­nin kovin kokemus oli tais­te­lu­pa­rin kuolema omiin käsiin

11.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Tämä kansa käänsi päättäjät Natoon – Sadat suomalaiset kiitollisina lukijakyselyssä puolustusliiton jäsenyyden varmistuttua: "Ei tartte poikain sotaan"

Tämä kansa käänsi päät­tä­jät Natoon – Sadat suo­ma­lai­set kii­tol­li­si­na lu­ki­ja­ky­se­lys­sä puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nyy­den var­mis­tut­tua: "Ei tartte poikain sotaan"

10.06.2023 08:00 1
Tilaajille
HS: Puolustusvoimat esittää reservin yläikärajan nostoa 65 vuoteen

HS: Puo­lus­tus­voi­mat esittää re­ser­vin ylä­ikä­ra­jan nostoa 65 vuoteen

29.05.2023 21:02 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syy ei ole Naton, vaan Venäjän

05.05.2023 06:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sil­lan­ra­ken­ta­jas­ta so­dan­ra­ken­ta­jak­si

19.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Toimittajalta: Sodan rikkomia täytyy auttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sodan rik­ko­mia täytyy auttaa

24.02.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nar­sis­tien ver­tais­tu­ki­ryh­män sota

02.02.2023 09:30
Rauhankyyhkyt lentoon Ukrainassa
Kolumni

Rau­han­kyyh­kyt lentoon Uk­rai­nas­sa

28.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­tais­ta ur­hei­lua

12.01.2023 16:40 2
Tilaajille
Sodan herättämät kysymykset
Kolumni

Sodan he­rät­tä­mät ky­sy­myk­set

09.12.2022 05:45
Tilaajille
Päiväkirja: Sota tulee yhä lähemmäksi, mitä enemmän aikaa kuluu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sota tulee yhä lä­hem­mäk­si, mitä enemmän aikaa kuluu

06.12.2022 06:30 3
Tilaajille
Venäjällä on pulaa panssariajoneuvoista Ukrainan sodassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Ve­nä­jäl­lä on pulaa pans­sa­ri­ajo­neu­vois­ta Uk­rai­nan so­das­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

03.11.2022 10:28