Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sosiaaliturvaleikkaukset
Hallituksen kaavailemiin tukileikkauksiin kohdistuu yhä ankarampaa kritiikkiä – Soste ennakoi, että tämän päivän säästöt lisäävät tulevaisuuden menoja
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­miin tu­ki­leik­kauk­siin koh­dis­tuu yhä an­ka­ram­paa kri­tiik­kiä – Soste en­na­koi, että tämän päivän säästöt li­sää­vät tu­le­vai­suu­den menoja

14.11.2023 20:24 18
Hallitus luottaa edelleen siihen, että sosiaaliturvaleikkaukset, työreformit ja veromuutokset lisäävät työllisyyttä – entä jos näin ei tapahdu?
Pääkirjoitus

Hal­li­tus luottaa edel­leen siihen, että so­siaa­li­tur­va­leik­kauk­set, työ­re­for­mit ja ve­ro­muu­tok­set li­sää­vät työl­li­syyt­tä – entä jos näin ei ta­pah­du?

14.10.2023 05:00 23