Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Satu Mäkelä-Nummela

Satu Mä­ke­lä-Num­me­la kar­siu­tui fi­naa­lis­ta ja menetti maail­man­en­nä­tyk­sen­sä - "Jonkun on oltava siellä hän­nil­lä"

29.07.2021 08:54

Mä­ke­lä-Num­me­la 14:s trapin avaus­päi­vän jäl­keen: "Ih­mei­siin ei pysty"

28.07.2021 10:57

Satu Mä­ke­lä-Num­me­la ja Ari-Pek­ka Liuk­ko­nen kan­ta­vat Suomen lippua Tokion olym­pia-ava­jai­sis­sa

21.07.2021 08:57

"Tämä on vähän sama kun ottaisi koi­ran­pen­nun" – Satu Mä­ke­lä-Num­me­la teki rohkeat muu­tok­set Tokion kyn­nyk­sel­lä

19.07.2021 18:03