Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Santa Open Air
Santa Open Air -festivaali järjestetään ensi kesänä Rovaniemen Sairaalanniemessä

Santa Open Air -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään ensi kesänä Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­mes­sä

02.02.2024 21:50 7
Tilaajille
Santa Open Air keräsi Lainaanrantaan mukavasti väkeä – Järjestäjä: "Kiitos, kun ette antaneet meille ensimmäisiä ehdotettuja paikkoja"

Santa Open Air keräsi Lai­naan­ran­taan mu­ka­vas­ti väkeä – Jär­jes­tä­jä: "Kii­tos, kun ette an­ta­neet meille en­sim­mäi­siä eh­do­tet­tu­ja paik­ko­ja"

09.07.2023 12:30 21
Tilaajille
Santa Open Airista tuli Rovaniemen Lainaanrannassa tavallista työläämpi tapahtuma – sijainti voi vaihtua taas ensi vuonna

Santa Open Airista tuli Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­sa ta­val­lis­ta työ­lääm­pi ta­pah­tu­ma – si­jain­ti voi vaihtua taas ensi vuonna

07.07.2023 05:00 14
Tilaajille
Kommentti: Rovaniemi tarvitsee tapahtumia, mutta löytyisikö järeälle festivaalille sopivampi paikka?
Kolumni

Kom­ment­ti: Ro­va­nie­mi tar­vit­see ta­pah­tu­mia, mutta löy­tyi­si­kö jä­reäl­le fes­ti­vaa­lil­le so­pi­vam­pi paikka?

07.07.2023 04:25 13
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki hankaa taas Santa Open Air -tapahtumaa vastaan – nyt kaupunki ehdottaa, että festareilla soitto loppuisi kaksi tuntia haettua aikaisemmin

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hankaa taas Santa Open Air -ta­pah­tu­maa vastaan – nyt kau­pun­ki eh­dot­taa, että fes­ta­reil­la soitto lop­pui­si kaksi tuntia haettua ai­kai­sem­min

02.06.2023 16:03 34
Tilaajille
Santa Open Air löysi lopulta tapahtumapaikan –  festivaali järjestetään Rovaniemen Lainaanrannassa

Santa Open Air löysi lopulta ta­pah­tu­ma­pai­kan – fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­sa

24.04.2023 15:46 10
Tilaajille
Lukijalta: Lainaanranta olisi miljööltään tunnelmallinen kaupunkifestivaalille – kaupunki ehdottaa toistuvasti sopimattomia paikkoja Santa Open Air -tapahtumalle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lai­naan­ran­ta olisi mil­jööl­tään tun­nel­mal­li­nen kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lil­le – kau­pun­ki eh­dot­taa tois­tu­vas­ti so­pi­mat­to­mia paik­ko­ja Santa Open Air -ta­pah­tu­mal­le

31.03.2023 12:09 10
Santa Open Airin ohjelmisto valmis – toista kertaa järjestettävä festivaali siirtyy Lappi-Areenalta keskustaan

Santa Open Airin oh­jel­mis­to valmis – toista kertaa jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li siirtyy Lap­pi-Aree­nal­ta kes­kus­taan

06.03.2023 15:48 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei ole "lopullisesti tyrmännyt" Santa Open Air -festivaalin järjestämistä Aalto-keskuksessa – ensiksi kaupunki aikoo laatia tontille käyttöehdot

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei ole "lo­pul­li­ses­ti tyr­män­nyt" Santa Open Air -fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mis­tä Aal­to-kes­kuk­ses­sa – en­sik­si kau­pun­ki aikoo laatia ton­til­le käyt­tö­eh­dot

30.01.2023 11:19 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei antanut Aalto-keskusta Santa Open Air -festivaalien käyttöön – "Jos puiston nimi on jo Kansalaistori niin eikö sillä pitäisi olla yhdenvertaiset säännöt?"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei antanut Aal­to-kes­kus­ta Santa Open Air -fes­ti­vaa­lien käyt­töön – "Jos puiston nimi on jo Kan­sa­lais­to­ri niin eikö sillä pitäisi olla yh­den­ver­tai­set sään­nöt?"

27.01.2023 16:20 22
Tilaajille
Talvella lumikuutio, kesällä festarit? Santa Open Air -musiikkifestivaali halutaan järjestää Rovaniemen Aalto-keskuksen puistossa

Tal­vel­la lu­mi­kuu­tio, kesällä fes­ta­rit? Santa Open Air -mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li ha­lu­taan jär­jes­tää Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­sen puis­tos­sa

25.01.2023 14:19 9
Tilaajille
Lapin kesässä aikuisille kolme omaa musiikkifestivaalia – ulos siirtyvä Santa Open Air hakee vielä yleisöään

Lapin kesässä ai­kui­sil­le kolme omaa mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lia – ulos siir­ty­vä Santa Open Air hakee vielä ylei­söään

24.01.2023 18:52 1
Tilaajille
Kesän 2023 festivaalitarjontaa alkaa jo hahmottua – Santa Open Air järjestetään Rovaniemellä myös ensi kesänä

Kesän 2023 fes­ti­vaa­li­tar­jon­taa alkaa jo hah­mot­tua – Santa Open Air jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä myös ensi kesänä

04.10.2022 21:43
Tilaajille
"Rankasti tuli niin sanotusti rapaa niskaan" – Santa Open Air siirtyy ensi vuonna ulkoilmafestivaaliksi, Aawastock teki onnistuneen paluun

"Ran­kas­ti tuli niin sa­no­tus­ti rapaa nis­kaan" – Santa Open Air siirtyy ensi vuonna ul­koil­ma­fes­ti­vaa­lik­si, Aa­was­tock teki on­nis­tu­neen paluun

24.08.2022 17:31 2
Tilaajille
Kaksi uutta ja yksi tuttu festivaali – Rollon Jussi avaa Rovaniemen festarikesän

Kaksi uutta ja yksi tuttu fes­ti­vaa­li – Rollon Jussi avaa Ro­va­nie­men fes­ta­ri­ke­sän

21.06.2022 15:50 4
Tilaajille
Rovaniemellä järjestettävä uusi festivaali Santa Open Air on suunnattu aikuiseen makuun – Simerockin osalta ilmassa on pelkkiä kysymysmerkkejä

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­vä uusi fes­ti­vaa­li Santa Open Air on suun­nat­tu ai­kui­seen makuun – Si­me­roc­kin osalta ilmassa on pelkkiä ky­sy­mys­merk­ke­jä

26.04.2022 10:30 6
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään elokuussa uusi festivaali – Haloo Helsinki! ja Blind Channel esiintyvät Santa Open Air -festivaaleilla

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään elo­kuus­sa uusi fes­ti­vaa­li – Haloo Hel­sin­ki! ja Blind Channel esiin­ty­vät Santa Open Air -fes­ti­vaa­leil­la

25.04.2022 10:50 4
Tilaajille