Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sajos
Euroopan keskuspankin neuvoston kokous pidetään tänään Inarin Sajoksessa – aiemmin neuvosto on kokoontunut Suomessa kahdesti

Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin neu­vos­ton kokous pi­de­tään tänään Inarin Sa­jok­ses­sa – aiemmin neu­vos­to on ko­koon­tu­nut Suo­mes­sa kah­des­ti

22.02.2023 09:14 3
Tilaajille
Euroopan keskuspankki kokoustaa Inarissa – edellisestä Suomessa järjestetystä kokouksesta on kulunut yli kymmenen vuotta

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki ko­kous­taa Ina­ris­sa – edel­li­ses­tä Suo­mes­sa jär­jes­te­tys­tä ko­kouk­ses­ta on kulunut yli kym­me­nen vuotta

10.02.2023 18:47 3
Tilaajille
Saamelaiskäräjillä vietetään avoimia ovia maanantain kansallispäivän kunniaksi

Saa­me­lais­kä­rä­jil­lä vie­te­tään avoimia ovia maa­nan­tain kan­sal­lis­päi­vän kun­niak­si

04.02.2023 17:07
Tilaajille
Tanssi heille, jotka hautaavat omat unelmansa

Tanssi heille, jotka hau­taa­vat omat unel­man­sa

23.11.2021 17:02 2
Tilaajille
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa pääsee nykytaiteen kansainvälisille kiertoradoille valokuvan ja videotaiteen keinoin

Saa­me­lais­kult­tuu­ri­kes­kus Sa­jok­ses­sa pääsee ny­ky­tai­teen kan­sain­vä­li­sil­le kier­to­ra­doil­le va­lo­ku­van ja vi­deo­tai­teen keinoin

10.03.2021 16:30
Tilaajille