Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Sahansaarenkatu
Kemiläiset ovat kestäneet hyvin tienrakentamisesta aiheutunutta kaaosta Sahansaarenkadun ympärillä – kaupunki yrittää saada kadun alikulut valmiiksi jo marraskuussa, jotta kulkeminen helpottuu

Ke­mi­läi­set ovat kes­tä­neet hyvin tien­ra­ken­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­nut­ta kaaosta Sa­han­saa­ren­ka­dun ym­pä­ril­lä – kau­pun­ki yrittää saada kadun ali­ku­lut val­miik­si jo mar­ras­kuus­sa, jotta kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu

03.10.2021 19:30
Tilaajille
Kauppias tarjoaa tarvitseville kyydin kauppaan Karihaarassa

Kaup­pias tarjoaa tar­vit­se­vil­le kyydin kaup­paan Ka­ri­haa­ras­sa

09.09.2021 09:17

Kou­lu­lai­sil­le jär­jes­te­tään lii­ken­teen­oh­jaus­ta

08.09.2021 09:31
Kemin kaupunki aloitti jättiurakan tulevan tehtaan ympäristössä – Väyliin ja infraan panostetaan pääurakassa 12 miljoonaa euroa

Kemin kau­pun­ki aloitti jät­ti­ura­kan tulevan tehtaan ym­pä­ris­tös­sä – Väyliin ja infraan pa­nos­te­taan pää­ura­kas­sa 12 mil­joo­naa euroa

24.03.2021 15:22 1
Tilaajille