Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kou­lu­lai­sil­le jär­jes­te­tään lii­ken­teen­oh­jaus­ta

Sahansaarenkadun väliaikainen alikulkuputki on helpottanut oppilaiden kulkemista Karihaaran kouluun.

Sahansaarenkadun alueella tehtävät tietyöt ovat aiheuttaneet poikkeuksellisia järjestelyjä Karihaaran koulun oppilaiden koulumatkaan.

Koululla on kiinnitetty erityistä huomiota koulumatkalaisten turvallisuuteen.

– Muutokset ovat suuria. Olemme käyneet keskustelua urakoitsijoiden kanssa, ja hyvässä yhteisymmärryksessä olemme tehneet turvajärjestelyt. Urakoitsijoiden edustajat ovat myös välittäneet viestin kuljettajille, että he huomioisivat koululaisliikenteen, kertoo Karihaaran koulun rehtori Jukka Vaaramaa.

Jotta koulumatkojen risteysalueilla vältettäisiin raskaan ja kevyen liikenteen kohtaamiset, Kemin kaupunki, Metsä Fibre ja GRK Infra oy ovat tehneet väliaikaisen alikulkuputken Sahansaarenkadulle. Käytännössä alikulkuputki alittaa Sahansaarenkadun viereen rakennetun työnaikaisen kiertotien Leinosenpolun kohdalla. Alikulkuputki myös valaistaan pimeäksi ajanjaksoksi.

–Se oli iso juttu, että saimme sen väliaikaisen alikulkuputken. Koteihin lähetettiin tiedote siitä, mitä reittejä pitkin tullaan kouluun, ja päivittäin varoitetaan lapsia liikenteestä. Henkilökunnan kanssa kävimme puolentoista tunnin turvakävelyn koulun ympäristössä ennen kuin koulu alkoi. Luokat ovat käyneet opettajien johdolla alueen läpi, ja katsottu missä on vaaranpaikkoja, Vaaramaa kertoo.

Raskas liikenne lisääntyy

Koulu on järjestänyt pohjoisesta tuleville oppilaille liikenteenohjauksen Leinosenpolun ja Ojakadun alueelle. Liikennettä ohjaa koulunkäynninohjaaja Reima Ekorre.

–Iltapäivisin liikenteenohjaaja tulee koulun puolelle ohjaamaan, että lapset menevät alikulun kautta, ja opastaa muutenkin miten liikenteessä kuljetaan, Vaaramaa sanoo.

Koulun alku on mennyt hyvin, eikä vaaratilanteita ole tullut. Vaaramaa muistuttaa edelleen oppilaita, että tietyömaalla kulkeminen on erittäin vaarallista.

–Työmaalta tulee ehdottomasti pysyä pois, kulkea vain merkittyjä reittejä pitkin, ja niilläkin varovasti.

Alueen raskasta liikennettä tulee myös varoa.

–Sisäsatamaan alkaa tulla kuljetuksia, jotka viedään Hahtisaarenkadun ja Pajusaarentien kautta tehdasalueelle. Ne ovat sellaisia raskaita ja ylileveitä kuljetuksia, jotka kannattaa huomioida liikkuessaan alueella.

Alikulku valmistuu syksyn aikana

Karihaaranväylä tulee olemaan rakennustöiden vuoksi poikki vielä vuoden verran. Ristikankaalta ja Kivikolta koululaisliikenne ja muu kevytliikenne kulkee Mäntylänkadun sillan kautta. Vainiosta, Torvisesta, Paattiosta ja Lautiosaaresta, sekä myös Sotisaaresta tulevat oppilaat kulkevat koululle Leinosenpolkua pitkin. Vainion ja Marttalan kaupunginosat yhdistävä uusi alikulkukäytävä rakennetaan samaan kohtaan, missä se on ollut aikaisemminkin, ja väliaikainen alikulkuputki puretaan kun se on saatu käyttöön.

–Alikulkukäytävän on tarkoitus valmistua syksyn aikana. Tarkkaa aikaa ei vielä pysty sanomaan, koska siinä on kuivumista vaativia betonitöitä ja muuta sellaista, mutta tavoitteena on saada alikulku käyttöön loka-marraskuussa, kertoo Kemin kaupungin tekninen johtaja Mika Grönvall.