Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rovaniemen tulvat
Lapin kevättulvat jäämässä pieneksi tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suurtulva eteni Rovaniemellä

Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

18.05.2022 11:07 1
Tilaajille
Ennuste: Lapissa tulvat jäämässä alle vahinkorajojen

En­nus­te: Lapissa tulvat jää­mäs­sä alle va­hin­ko­ra­jo­jen

21.04.2021 13:47
Kunnat käyttivät satoja tuhansia euroja tulvantorjuntaan – Kustannukset olivat suurimmat Rovaniemellä, Tornio jakoi kulut Haaparannan kanssa

Kunnat käyt­ti­vät satoja tu­han­sia euroja tul­van­tor­jun­taan – Kus­tan­nuk­set olivat suu­rim­mat Ro­va­nie­mel­lä, Tornio jakoi kulut Haa­pa­ran­nan kanssa

25.09.2020 19:30 7
Tilaajille
Tulva nousi Katajatiellä äkkiä ja saarsi talot Rovaniemellä – asukkaat epäilevät läheisen siltatyömaan padonneen vettä, nyt autot parkkeerataan vilkkaan Nelostien varteen ja osa soutaa kotiin

Tulva nousi Ka­ta­ja­tiel­lä äkkiä ja saarsi talot Ro­va­nie­mel­lä – asuk­kaat epäi­le­vät lä­hei­sen sil­ta­työ­maan pa­don­neen vettä, nyt autot park­kee­ra­taan vilk­kaan Ne­los­tien varteen ja osa soutaa kotiin

31.05.2020 20:12
Tilaajille
Tulva on katkonut katuyhteyksiä ja kastellut taloja Rovaniemellä – tältä kaupungin tulva näyttää ilmasta kuvattuna

Tulva on kat­ko­nut ka­tu­yh­teyk­siä ja kas­tel­lut taloja Ro­va­nie­mel­lä – tältä kau­pun­gin tulva näyttää ilmasta ku­vat­tu­na

31.05.2020 18:40 2
Tilaajille

Pätkä Ou­nas­joen itä­puo­len­tie­tä sul­je­taan lii­ken­teel­tä tun­neik­si – tielle asen­ne­taan tul­va­rum­pu­ja, kier­to­tie Ta­pion­ky­län kautta

31.05.2020 20:17 2
Tilaajille
Tulviva Ounasjoki huuhtoo jo Rovaniemellä mökkeilevien Outin ja Markun pihaa Vitikanpäässä: "Suunnitelmat on valmiina, jos näyttää, että vesi pääsisi taloon asti"

Tulviva Ou­nas­jo­ki huuhtoo jo Ro­va­nie­mel­lä mök­kei­le­vien Outin ja Markun pihaa Vi­ti­kan­pääs­sä: "Suun­ni­tel­mat on val­mii­na, jos näyt­tää, että vesi pääsisi taloon asti"

29.05.2020 15:29
Tilaajille
Lapin tulvahuiput lähestyvät, vedennousu hidastui Rovaniemellä, mutta vahinkoraja on silti menossa rikki – ensi viikolle ennustetuilla sateilla iso vaikutus huippujen suuruuteen

Lapin tul­va­hui­put lä­hes­ty­vät, ve­den­nou­su hi­das­tui Ro­va­nie­mel­lä, mutta va­hin­ko­ra­ja on silti menossa rikki – ensi vii­kol­le en­nus­te­tuil­la sa­teil­la iso vai­ku­tus huip­pu­jen suu­ruu­teen

29.05.2020 10:17 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki valmiina korottamaan Pulkamontien terveysasemalle johtavaa tietä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki val­mii­na ko­rot­ta­maan Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­mal­le joh­ta­vaa tietä

27.05.2020 19:55
Tilaajille
Vesi vyöryy Vaattunkikönkäällä

Vesi vyöryy Vaat­tun­ki­kön­kääl­lä

26.05.2020 15:05
Rovaniemi avasi tulvapuhelimen – puhelimessa saa neuvoja kiinteistöjen suojaamiseen ja tulvavaaran arviointiin

Ro­va­nie­mi avasi tul­va­pu­he­li­men – pu­he­li­mes­sa saa neuvoja kiin­teis­tö­jen suo­jaa­mi­seen ja tul­va­vaa­ran ar­vioin­tiin

15.05.2020 11:13
Tilaajille
Satoja laatikoita ja pitkää pinnaa – Lapin maakuntamuseon kokoelmia pakataan turvaan lähestyvältä suurtulvalta

Satoja laa­ti­koi­ta ja pitkää pinnaa – Lapin maa­kun­ta­mu­seon ko­koel­mia pa­ka­taan turvaan lä­hes­ty­väl­tä suur­tul­val­ta

13.05.2020 12:21
Tilaajille