jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Risto Niva
RoPSin synkät talousluvut tarkentuivat – viime tilikauden tappio hurja 449 000 euroa ja kokonaisvelka 1,8 miljoonaa

RoPSin synkät ta­lous­lu­vut tar­ken­tui­vat – viime ti­li­kau­den tappio hurja 449 000 euroa ja ko­ko­nais­vel­ka 1,8 mil­joo­naa

31.03.2022 08:52 20
Tilaajille
Kulma:  Tanja Poutiainen olisi kova ja uskottava nimi RoPS-laivan uudeksi kapteeniksi
Kolumni

Kulma: Tanja Pou­tiai­nen olisi kova ja us­kot­ta­va nimi RoPS-lai­van uudeksi kap­tee­nik­si

01.03.2022 17:09 1
Tilaajille
Koronaan sairastunut Risto Niva jättää puheenjohtajan nuijan ensi marraskuussa - RoPSin kiihkeä kokous vaati mittavaa pelastusoperaatiota

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut Risto Niva jättää pu­heen­joh­ta­jan nuijan ensi mar­ras­kuus­sa - RoPSin kiihkeä kokous vaati mit­ta­vaa pe­las­tus­ope­raa­tio­ta

23.02.2022 22:18 1
Tilaajille
RoPS-johto kertoi missä mennään: Seura uskoo paluuseen pääsarjatasolle muutamassa vuodessa – luottamustoimet tarjolla halukkaille, edustusjoukkueen yhtiöittäminen edessä

RoPS-joh­to kertoi missä men­nään: Seura uskoo pa­luu­seen pää­sar­ja­ta­sol­le muu­ta­mas­sa vuo­des­sa – luot­ta­mus­toi­met tar­jol­la ha­luk­kail­le, edus­tus­jouk­kueen yh­tiöit­tä­mi­nen edessä

18.01.2022 21:58 5
Tilaajille
RoPS järjesti seuran vanhemmille tiedotustilaisuuden torstaina, mutta kannattajat saavat odottaa ensi viikkoon – "Olemme pyytäneet heiltä kysymyksiä ja vastaamme niihin"

RoPS jär­jes­ti seuran van­hem­mil­le tie­do­tus­ti­lai­suu­den tors­tai­na, mutta kan­nat­ta­jat saavat odottaa ensi viik­koon – "Olemme pyy­tä­neet heiltä ky­sy­myk­siä ja vas­taam­me niihin"

15.01.2022 12:06 11
Tilaajille
RoPSin talouskurimuksen juuret ovat syvällä – seura ei toipunut vuoden 2011 sopupeliskandaalista

RoPSin ta­lous­ku­ri­muk­sen juuret ovat syvällä – seura ei toi­pu­nut vuoden 2011 so­pu­pe­li­skan­daa­lis­ta

15.12.2021 06:06 2
Tilaajille
"Syksyn aikana johtokunnan kesken todettiin, että Ykkönen on meille taloudellisesti liian raaka sarja", RoPSin seurajohtaja Risto Niva perustelee sarjapaikasta luopumista

"Syksyn aikana joh­to­kun­nan kesken to­det­tiin, että Ykkönen on meille ta­lou­del­li­ses­ti liian raaka sarja", RoPSin seu­ra­joh­ta­ja Risto Niva pe­rus­te­lee sar­ja­pai­kas­ta luo­pu­mis­ta

09.12.2021 20:43 45
Tilaajille
Sivistyslautakunta salasi RoPSin ja Nordmenin maksusuunnitelmat - RoPSilla rästejä yli 100000 euroa

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta salasi RoPSin ja Nord­me­nin mak­su­suun­ni­tel­mat - RoP­Sil­la rästejä yli 100000 euroa

19.11.2021 20:51 42
Tilaajille
”Oulun ottelu harmittaa” – RoPSin kausi oli urheilullisesti hyvä, mutta taloudellisesti huono, arvioi seurajohtaja Risto Niva.

”Oulun ottelu har­mit­taa” – RoPSin kausi oli ur­hei­lul­li­ses­ti hyvä, mutta ta­lou­del­li­ses­ti huono, arvioi seu­ra­joh­ta­ja Risto Niva.

09.11.2021 14:20 1
Tilaajille
RoPSin talous on kriittisessä tilassa – ”Pitää priorisoida, mitä maksuja milloinkin pystytään maksamaan”

RoPSin talous on kriit­ti­ses­sä tilassa – ”Pitää prio­ri­soi­da, mitä maksuja mil­loin­kin pys­ty­tään mak­sa­maan”

26.08.2021 21:31 16
Tilaajille
RoPS kasaa Ykköseen täysin uudistuneen joukkueen – "Nyt oli hyvä hetki putsata pöytä puhtaaksi"

RoPS kasaa Yk­kö­seen täysin uu­dis­tu­neen jouk­kueen – "Nyt oli hyvä hetki putsata pöytä puh­taak­si"

11.01.2021 19:30
Tilaajille
Verottaja karhuaa RoPSilta jälleen yli 30000 euron saatavia

Ve­rot­ta­ja karhuaa RoP­Sil­ta jälleen yli 30000 euron saa­ta­via

08.12.2020 20:16
Tilaajille
Risto Niva jatkaa RoPSin puheenjohtajana: "Olisi jo aika naamaa vaihtaa"

Risto Niva jatkaa RoPSin pu­heen­joh­ta­ja­na: "Olisi jo aika naamaa vaih­taa"

27.11.2020 21:40 1
Tilaajille
RoPSin Risto Niva jatkaa SPL:n seuraparlamentin johdossa – "Onhan tämä suomalaisen jalkapallon näköalapaikka”

RoPSin Risto Niva jatkaa SPL:n seu­ra­par­la­men­tin joh­dos­sa – "Onhan tämä suo­ma­lai­sen jal­ka­pal­lon nä­köa­la­paik­ka”

22.11.2020 18:10
Tilaajille
Karmealle kaudelle karmea loppu - RoPSin viimeinen liigapeli oli kuva koko kaudesta: paljon töitä mutta ei palkintoa

Kar­meal­le kau­del­le karmea loppu - RoPSin vii­mei­nen lii­ga­pe­li oli kuva koko kau­des­ta: paljon töitä mutta ei pal­kin­toa

04.11.2020 21:40 3
Tilaajille
Seurat päättävät liigakauden kohtalosta keskiviikkona – RoPS-pomo Risto Niva laittaisi jo pillit pussiin

Seurat päät­tä­vät lii­ga­kau­den koh­ta­los­ta kes­ki­viik­ko­na – RoPS-po­mo Risto Niva lait­tai­si jo pillit pussiin

26.10.2020 20:45 1
Tilaajille
"Takamatka on reilu, mutta lähdemme taistelemaan RoPSin viivan päälle", vakuuttaa uusi päävalmentaja Mikko Mannila

"Ta­ka­mat­ka on reilu, mutta läh­dem­me tais­te­le­maan RoPSin viivan pääl­le", va­kuut­taa uusi pää­val­men­ta­ja Mikko Mannila

16.09.2020 19:16 2
Tilaajille
Jonatan Johansson lentää Rovaniemelle koronakaranteenista huolimatta - ”Säännöt eivät ole tasapuolisia”

Jonatan Jo­hans­son lentää Ro­va­nie­mel­le ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­ta huo­li­mat­ta - ”Sään­nöt eivät ole ta­sa­puo­li­sia”

30.07.2020 18:56 5
Tilaajille
RoPSin Ghana-projekti on tauolla, muttei vielä ohi – kun lupa-asiat oltiin saamassa viimein kuntoon, vihelsi korona pelin poikki

RoPSin Gha­na-pro­jek­ti on tauol­la, muttei vielä ohi – kun lu­pa-asiat oltiin saa­mas­sa viimein kun­toon, vihelsi korona pelin poikki

11.07.2020 06:00
Tilaajille
RoPSissa kuohuu: kahnauksia aiheuttanut Wato Kuaté lähtee taas kesken kauden – "Tietyn aikaa ihminen jaksaa esittää jotain muuta kuin on"

RoP­Sis­sa kuohuu: kah­nauk­sia ai­heut­ta­nut Wato Kuaté lähtee taas kesken kauden – "Tietyn aikaa ihminen jaksaa esittää jotain muuta kuin on"

26.06.2020 15:39
Tilaajille