Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Retkiluistelu
Retkiluistelija putosi jäihin Tornion kaupunginlahdella – pelastautui Ruotsin puolelle

Ret­ki­luis­te­li­ja putosi jäihin Tornion kau­pun­gin­lah­del­la – pe­las­tau­tui Ruotsin puo­lel­le

19.11.2021 11:44 3
Tilaajille
Pakkasjakso tasoitti Perämeren retkiluisteluun sopivaksi Kuivaniemestä etelään

Pak­kas­jak­so ta­soit­ti Pe­rä­me­ren ret­ki­luis­te­luun so­pi­vak­si Kui­va­nie­mes­tä etelään

08.01.2021 06:30
Tilaajille
Kemin merialueella etsitty retkiluistelija on löytynyt hyvävointisena

Kemin me­ri­alueel­la etsitty ret­ki­luis­te­li­ja on löy­ty­nyt hy­vä­voin­ti­se­na

05.01.2021 19:46
Tilaajille
Retkiluistelijaa etsitään mereltä Kemin lähistöllä – Ei saapunut sovittuun aikaan tapaamispaikalle

Ret­ki­luis­te­li­jaa et­si­tään mereltä Kemin lä­his­töl­lä – Ei saa­pu­nut so­vit­tuun aikaan ta­paa­mis­pai­kal­le

05.01.2021 21:50
Tilaajille
Päiväkirja: Luistelu tuli ihan selkärangasta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Luis­te­lu tuli ihan sel­kä­ran­gas­ta

20.12.2019 07:00
Tilaajille
Luonnonrauha ja -kauneus viehättävät

Luon­non­rau­ha ja -kau­neus vie­hät­tä­vät

13.11.2019 15:17