Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

raidehankkeet
Laurila–Haaparanta-rautatieyhteys etenee – EU myönsi Suomelle puolet kehittämishankkeen kokonaisbudjetista

Lau­ri­la–­Haa­pa­ran­ta-rau­ta­tieyh­teys etenee – EU myönsi Suo­mel­le puolet ke­hit­tä­mis­hank­keen ko­ko­nais­bud­je­tis­ta

16.07.2020 20:19 1
Tilaajille
Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo: Yhtäläinen perustulo tarjoaa turvaa äkillisissä muutoksissa – "Sosiaaliturva pitää päivittää kestämään myös kriisiaikoja"

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ohi­sa­lo: Yh­tä­läi­nen pe­rus­tu­lo tarjoaa turvaa äkil­li­sis­sä muu­tok­sis­sa – "So­siaa­li­tur­va pitää päi­vit­tää kes­tä­mään myös krii­siai­ko­ja"

25.04.2020 10:30
”Ei pitäs katella vain peräpeiliin” - Lappilaiset toimijat kyseenalaistavat Väyläviraston hankearvioinnin.

”Ei pitäs katella vain pe­rä­pei­liin” - Lap­pi­lai­set toi­mi­jat ky­seen­alais­ta­vat Väy­lä­vi­ras­ton han­kear­vioin­nin.

21.04.2020 20:51
Tilaajille
Väylävirasto: Tornio-Laurila-radan sähköistys ei kannata

Väy­lä­vi­ras­to: Tor­nio-Lau­ri­la-ra­dan säh­köis­tys ei kannata

20.04.2020 21:59
Tilaajille
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Suomi-rata-hankeyhtiön hyväksymistä ja Turun tunnin junaa

Ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa Suo­mi-ra­ta-han­keyh­tiön hy­väk­sy­mis­tä ja Turun tunnin junaa

03.03.2020 13:55