Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa Suo­mi-ra­ta-han­keyh­tiön hy­väk­sy­mis­tä ja Turun tunnin junaa

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa etenemistä suurissa raideliikennehankkeissa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta oli koolla tiistaina.

Ministerivaliokunta päätti, että Suomi voi hyväksyä Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimukset sekä hankeyhtiöiden perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Valtion, kuntien ja Finavian neuvottelijat pääsivät 13. helmikuuta yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista.

Hankkeille on haettu myös EU-rahaa.