PopuLappi-podcast
Viimeisin tunti
Kuuntele 11. PopuLappi: Tuottaminen ja räppääminen eivät mahdu samaan aikaan saman pään sisään, sanoo lappilaisen räpin periksiantamaton Neuvos

Kuun­te­le 11. Po­pu­Lap­pi: Tuot­ta­mi­nen ja räp­pää­mi­nen eivät mahdu samaan aikaan saman pään sisään, sanoo lap­pi­lai­sen räpin pe­rik­sian­ta­ma­ton Neuvos

12:28 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kuuntele 10. PopuLappi: Tuomas Korkalon Saariston lapset muistetaan yhä, olisiko paluun paikka?

Kuun­te­le 10. Po­pu­Lap­pi: Tuomas Kor­ka­lon Saa­ris­ton lapset muis­te­taan yhä, olisiko paluun paikka?

10.09.2020 10:28 0
Kuuntele PopuLappi-podcast: Laulava poronhoitaja Veli-Rekka Ollila "Musiikillisesti en pysty valehtelemaan kenellekään"

Kuun­te­le Po­pu­Lap­pi-pod­cast: Laulava po­ron­hoi­ta­ja Ve­li-Rek­ka Ollila "Mu­sii­kil­li­ses­ti en pysty va­leh­te­le­maan ke­nel­le­kään"

27.08.2020 14:23 0
Kuuntele PopuLappi-podcast: Seitsemän ensimmäistä osaa "Mitä miettii lappilainen muusikko?"

Kuun­te­le Po­pu­Lap­pi-pod­cast: Seit­se­män en­sim­mäis­tä osaa "Mitä miettii lap­pi­lai­nen muu­sik­ko?"

21.08.2020 09:48 0
"Siinä on oikein pitkiä haastatteluja saamelaisista räppäreistä rovaniemeläisiin haitarinsoittajiin" – Jaakko Laitisen toimittama podcast alkaa Lapin Kansassa

"Siinä on oikein pitkiä haas­tat­te­lu­ja saa­me­lai­sis­ta räp­pä­reis­tä ro­va­nie­me­läi­siin hai­ta­rin­soit­ta­jiin" – Jaakko Lai­ti­sen toi­mit­ta­ma podcast alkaa Lapin Kan­sas­sa

19.08.2020 12:51 0