Pitkäaikaissairaudet
Osteoporoosin kuntoutuksessa ammattiapu ja vertaistuki käsi kädessä

Os­teo­po­roo­sin kun­tou­tuk­ses­sa am­mat­ti­apu ja ver­tais­tu­ki käsi kädessä

08.07.2020 10:54 0
Selkärankareumaa sairastava rovaniemeläinen Timppa, 47 menetti työpaikan koska työnantajalle ei myönnetty palkkatukea:  ”Onko minua edes tarkoitus työllistää?”

Sel­kä­ran­ka­reu­maa sai­ras­ta­va ro­va­nie­me­läi­nen Timppa, 47 menetti työ­pai­kan koska työn­an­ta­jal­le ei myön­net­ty palk­ka­tu­kea: ”Onko minua edes tar­koi­tus työl­lis­tää?”

12.11.2019 10:07 0
Tilaajille