Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Padel
Padel-buumi rantautui Rovaniemellekin – Viikonlopun turnauksessa mittelevät aloittelijat ja SM-tason pelaajat

Pa­del-buu­mi ran­tau­tui Ro­va­nie­mel­le­kin – Vii­kon­lo­pun tur­nauk­ses­sa mit­te­le­vät aloit­te­li­jat ja SM-ta­son pe­laa­jat

01.09.2021 15:05
Rovaniemen Verkkopalloseura otti padelin siipiensä suojaan – Antinpuistoon valmistui kaksi uutta kenttää

Ro­va­nie­men Verk­ko­pal­lo­seu­ra otti padelin sii­pien­sä suojaan – An­tin­puis­toon val­mis­tui kaksi uutta kenttää

15.07.2021 18:56
Tilaajille
Trendilaji padelin pelaajamäärät kasvavat silmissä – lajiliiton koordinaattori: "Varmasti kolmen vuoden sisällä Suomessa on jo padelammattilaisia"

Tren­di­la­ji padelin pe­laa­ja­mää­rät kas­va­vat sil­mis­sä – la­ji­lii­ton koor­di­naat­to­ri: "Var­mas­ti kolmen vuoden sisällä Suo­mes­sa on jo pa­de­lam­mat­ti­lai­sia"

11.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Padel saapuu tänä kesänä kunnolla Lappiin – Rovaniemelle ja Kemiin valmistuu suositun mailapelin kenttiä sekä ulos että sisälle

Padel saapuu tänä kesänä kun­nol­la Lappiin – Ro­va­nie­mel­le ja Kemiin val­mis­tuu suo­si­tun mai­la­pe­lin kenttiä sekä ulos että sisälle

23.06.2021 17:30 1
Tilaajille
Ruutinpuistoon tulee padelkenttä – Tornion sisähallille on ollut kysyntää

Ruu­tin­puis­toon tulee pa­del­kent­tä – Tornion si­sä­hal­lil­le on ollut ky­syn­tää

02.06.2021 09:08
Alakoululaisten toiveharrastusten kärjessä on kiipeily, aikuiset intoutuvat padelista – Mikä yhdistää tämän hetken trendilajeja?

Ala­kou­lu­lais­ten toi­ve­har­ras­tus­ten kär­jes­sä on kii­pei­ly, ai­kui­set in­tou­tu­vat pa­de­lis­ta – Mikä yh­dis­tää tämän hetken tren­di­la­je­ja?

02.05.2021 11:00
Tilaajille
Rovaniemelle suunnitellaan lisää padelkenttiä – Antinpuiston tenniskenttiä yli 30 vuotta hoitanut seura on saamassa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kaupungilta

Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­laan lisää pa­del­kent­tiä – An­tin­puis­ton ten­nis­kent­tiä yli 30 vuotta hoi­ta­nut seura on saa­mas­sa pit­kä­ai­kai­sen vuok­ra­so­pi­muk­sen kau­pun­gil­ta

28.04.2021 13:53 3
Tilaajille
Padel rantautuu Rovaniemen Ounaspaviljongille – Helposti lähestyttävä pallopeli on kuin tenniksen ja squashin sekoitus

Padel ran­tau­tuu Ro­va­nie­men Ou­nas­pa­vil­jon­gil­le – Hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä pal­lo­pe­li on kuin ten­nik­sen ja squas­hin se­koi­tus

22.03.2021 17:00
Tilaajille
Päiväkirja: Padel-kokeilu johti heti mailan ostoon
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pa­del-ko­kei­lu johti heti mailan ostoon

19.03.2021 05:00
Tilaajille
Padel tekee tuloaan Rovaniemelle: Ounaspaviljongin tenniskentät halutaan muuttaa padel-kentiksi

Padel tekee tuloaan Ro­va­nie­mel­le: Ou­nas­pa­vil­jon­gin ten­nis­ken­tät ha­lu­taan muuttaa pa­del-ken­tik­si

10.03.2021 13:35
Tilaajille
Korona olikin lottovoitto - golfilla, tenniksellä ja padelilla on harrastajia enemmän kuin koskaan ennen

Korona olikin lot­to­voit­to - gol­fil­la, ten­nik­sel­lä ja pa­de­lil­la on har­ras­ta­jia enemmän kuin koskaan ennen

18.12.2020 19:34
Tilaajille