Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­tai­aa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­ti­alueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Opinto-ohjaus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­den­lais­ta tukea opis­ke­luun

31.05.2023 05:00
Tilaajille
"Tarkoituksena on auttaa oppilaita löytämään se oma juttu" – Uusi oppivelvollisuuslaki painottaa opinto-ohjausta

"Tar­koi­tuk­se­na on auttaa op­pi­lai­ta löy­tä­mään se oma juttu" – Uusi op­pi­vel­vol­li­suus­la­ki pai­not­taa opin­to-oh­jaus­ta

25.02.2021 18:00 1
Tilaajille

Kari Vuokila on vuoden lap­pi­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja

03.11.2020 11:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Poik­keus­ti­la ei poista lu­kio­lais­ten oi­keuk­sia

17.04.2020 05:00
Tilaajille