Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Uu­den­lais­ta tukea opis­ke­luun

Näkökulma

Lapin ammattikorkeakoulussa on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella vahvuusperustaista opinto-ohjausta. Siinä tuetaan opiskelijan itsetuntemusta sekä itsensä johtamisen ja elämänhallintataitoja. Samalla vahvistetaan myönteistä käsitystä itsestä opiskelijana.

Huomiota kiinnitetään erityisesti korkeakouluyhteisöön kiinnittymiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen alkuvaiheen ohjaukseen. Lisäksi huomioidaan opiskelijoita, joilla on ollut haasteita opintojen etenemisessä koronan aikana ja sen jälkeen.

Vahvuusperustaisessa ohjauksessa keskeistä on läsnäolo ja kuunteleminen. Ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat ovat soveltaneet hankkeen pilottina vahvuusperustaista ohjausta hoitotyön, konetekniikan, liiketalouden, liikunnanohjaajan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat kohdataan opintojen alkuvaiheessa tulokeskustelussa, jossa opiskelija keskustelee opinto-ohjaajansa kanssa opintojen etenemisestä ja ura-ajatuksistaan. Lisäksi opiskelija pohtii omien vahvuuksien hyödyntämistä ja kehittämistä opinnoissaan.

Tämä on antanut luottamusta opinnoista selviytymiseen, kannustanut opintojen pariin ja vahvistanut ammatinvalintaa.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.