kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Opetusministeriö
Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet jo lähes koko 2000-luvun ajan – hämmästyttävintä ilmiössä on se, ettei korjausliikettä ole onnistuttu tekemään
Pääkirjoitus

Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

07.12.2023 17:00 17
Savukoski ja Pelkosenniemi saivat 64 000 euroa yhteisavustusta joustavan esi– ja alkuopetuksen pilottihankkeseen

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi saivat 64 000 euroa yh­teis­avus­tus­ta jous­ta­van esi– ja al­ku­ope­tuk­sen pi­lot­ti­hank­ke­seen

28.04.2022 13:46
Tilaajille
Kristillinen koulu haluaa laajentua Rovaniemellä – kannatusyhdistys hakee lupaa opetusministeriöltä

Kris­til­li­nen koulu haluaa laa­jen­tua Ro­va­nie­mel­lä – kan­na­tus­yh­dis­tys hakee lupaa ope­tus­mi­nis­te­riöl­tä

20.03.2022 11:37 5
Tilaajille
Hallituksen koronaministeriryhmä: laajaa etäkoulusuositusta ei ole tulossa, mutta etäopetuksesta voidaan päättää alueellisesti – ravintolat sulkemaan ovensa kello 18 koko maassa

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä: laajaa etä­kou­lu­suo­si­tus­ta ei ole tu­los­sa, mutta etä­ope­tuk­ses­ta voidaan päättää alueel­li­ses­ti – ra­vin­to­lat sul­ke­maan ovensa kello 18 koko maassa

07.01.2022 23:25 19
Tuore raportti: Saamen kielten asema on huono koulutuksessa päiväkodista alkaen – Keskeinen ongelma saamenkielisen henkilökunnan puute

Tuore ra­port­ti: Saamen kielten asema on huono kou­lu­tuk­ses­sa päi­vä­ko­dis­ta alkaen – Kes­kei­nen ongelma saa­men­kie­li­sen hen­ki­lö­kun­nan puute

15.04.2021 12:09 6
Tilaajille
Koulukiusaamisen estämiseksi toimenpideohjelma: "Jokainen kiusaamistapaus on liikaa"

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen es­tä­mi­sek­si toi­men­pi­deoh­jel­ma: "Jo­kai­nen kiu­saa­mis­ta­paus on liikaa"

26.01.2021 16:26
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30
Tilaajille