Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuorttijoki
Nuorttijoki on loistava, mutta syrjäinen melontakohde – Jylhiin kanjoneihin pääsee parhaiten packraftilla, koska itärajalta pitää patikoida pois

Nuort­ti­jo­ki on lois­ta­va, mutta syr­jäi­nen me­lon­ta­koh­de – Jylhiin kan­jo­nei­hin pääsee par­hai­ten pack­raf­til­la, koska itä­ra­jal­ta pitää pa­ti­koi­da pois

05.11.2023 16:11
Tilaajille
Kalassa viihtyy koko perhe – kesän kalastuskausi alkoi Nuorttijoella

Kalassa viihtyy koko perhe – kesän ka­las­tus­kau­si alkoi Nuort­ti­joel­la

15.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Nuorttin harjuksista otetaan lohiloisnäytteitä – tutkimuksella saadaan varmuus, ettei Tuulomajoen vesistöstä löydy Suomen puolelta lohiloista

Nuort­tin har­juk­sis­ta otetaan lo­hi­lois­näyt­tei­tä – tut­ki­muk­sel­la saadaan var­muus, ettei Tuu­lo­ma­joen ve­sis­tös­tä löydy Suomen puo­lel­ta lo­hi­lois­ta

22.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Erämainen Nuorttijoki koukuttaa kävijänsä – Monen kalastajan mielestä Nuortti on kalastajan paratiisi

Erä­mai­nen Nuort­ti­jo­ki kou­kut­taa kä­vi­jän­sä – Monen ka­las­ta­jan mie­les­tä Nuortti on ka­las­ta­jan pa­ra­tii­si

02.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Nuorttijoki hiljenee alkusyksystä Savukoskella – Harrin pyynti jatkuu, mutta isoja kaloja ei juuri ole saatu saaliiksi

Nuort­ti­jo­ki hil­je­nee al­ku­syk­sys­tä Sa­vu­kos­kel­la – Harrin pyynti jatkuu, mutta isoja kaloja ei juuri ole saatu saa­liik­si

06.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Uusi riippusilta valmistuu Urho Kekkosen kansallispuistoon alkutalveksi – retkeilijöiden toivotaan ottavan rakennustyöt huomioon reittien suunnittelussa

Uusi riip­pu­sil­ta val­mis­tuu Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon al­ku­tal­vek­si – ret­kei­li­jöi­den toi­vo­taan ottavan ra­ken­nus­työt huo­mioon reit­tien suun­nit­te­lus­sa

28.07.2020 14:42
Tilaajille
Vaeltajien määrä UK-puiston Itäkairassa on kasvussa – alue saa uuden sillan ensi vuonna, sillä nykyinen Nuorttijoen Kolsankosken silta on huonokuntoinen

Vael­ta­jien määrä UK-puis­ton Itä­kai­ras­sa on kas­vus­sa – alue saa uuden sillan ensi vuonna, sillä ny­kyi­nen Nuort­ti­joen Kol­san­kos­ken silta on huo­no­kun­toi­nen

22.09.2019 17:15
Tilaajille