Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Muodostelmaluistelu

Ko­hu­val­men­ta­ja­na viime vuonna tun­ne­tun Mirjami Pent­ti­sen suo­ja­tit luis­te­li­vat kär­keen: "Olen nyt su­per­yl­peä jouk­kuees­ta"

06.11.2021 22:49
Rovaniemen Taitoluistelijoille Ruotsin virtuaalikisan voitto

Ro­va­nie­men Tai­to­luis­te­li­joil­le Ruotsin vir­tuaa­li­ki­san voitto

23.03.2021 16:19
Tilaajille
Kultaa molemmille joukkueille! – Meri-Lapin Taitoluistelijoiden järjestämät virtuaalikisat menivät nappiin

Kultaa mo­lem­mil­le jouk­kueil­le! – Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joi­den jär­jes­tä­mät vir­tuaa­li­ki­sat menivät nappiin

07.03.2021 17:35
Tilaajille
Meri-Lapin ensimmäiset muodostelmaluistelukisat järjestetään virtuaalisena

Me­ri-La­pin en­sim­mäi­set muo­dos­tel­ma­luis­te­lu­ki­sat jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­se­na

17.02.2021 08:41
HSK joutuu palauttamaan Helsingin kaupungin avustuksia yli 57  000 euroa

HSK joutuu pa­laut­ta­maan Hel­sin­gin kau­pun­gin avus­tuk­sia yli 57  000 euroa

16.06.2020 21:21
Tilaajille
Helsingin kaupunki jättää suuren osan taitoluisteluseura HSK:n avustuksista perimättä

Hel­sin­gin kau­pun­ki jättää suuren osan tai­to­luis­te­lu­seu­ra HSK:n avus­tuk­sis­ta pe­ri­mät­tä

09.06.2020 20:48
Tilaajille

HSK pyysi an­teek­si epä­asial­li­sen val­men­nuk­sen ko­ke­neil­ta luis­te­li­joil­ta ja pyrkii sopuun Tai­to­luis­te­lu­lii­ton kanssa

29.03.2020 21:40
Tilaajille

Tai­to­luis­te­lu­liit­to ei tehnyt pää­tök­siä HSK:n toi­mis­ta, vaan jätti asian pöy­däl­le

28.03.2020 18:11
Tilaajille

Tai­to­luis­te­lu­liit­to har­kit­see jopa HSK:n erot­ta­mis­ta, seura pa­laut­ti kil­pai­lu­kiel­los­sa olevan Pent­ti­sen työ­vel­voit­teen

09.03.2020 21:32
Lapin muodostelmaluistelijoille kaksi mestaruutta ja kaksi hopeaa aluemestaruuskisoista

Lapin muo­dos­tel­ma­luis­te­li­joil­le kaksi mes­ta­ruut­ta ja kaksi hopeaa alue­mes­ta­ruus­ki­sois­ta

17.02.2020 16:41
Tilaajille
Meri-Lapin Taitoluistelijoille menestystä Helsingin kansallisissa kilpailuissa

Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joil­le me­nes­tys­tä Hel­sin­gin kan­sal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa

09.02.2020 18:04
Tilaajille
Taitoluistelu kiinnostaa Meri-Lapissa – painetta on uuden kilpailujoukkueen perustamiseen

Tai­to­luis­te­lu kiin­nos­taa Me­ri-La­pis­sa – pai­net­ta on uuden kil­pai­lu­jouk­kueen pe­rus­ta­mi­seen

11.12.2019 09:45