Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muodostelmaluistelu
Lapin joukkueille menestystä Oulu Synchrossa – Rovaniemen Taitoluistelijoille ja Meri-Lapin Taitoluistelijoille yhteensä seitsemän mitalia

Lapin jouk­kueil­le me­nes­tys­tä Oulu Synch­ros­sa – Ro­va­nie­men Tai­to­luis­te­li­joil­le ja Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joil­le yh­teen­sä seit­se­män mitalia

13.02.2023 19:38
Tilaajille
Lapin Kansa live: Kemin ja Rovaniemen joukkueet kisasivat muodostelmaluistelun seurakilpailuissa Oulussa – katso tallenne kilpailupäivästä

Lapin Kansa live: Kemin ja Ro­va­nie­men jouk­kueet ki­sa­si­vat muo­dos­tel­ma­luis­te­lun seu­ra­kil­pai­luis­sa Oulussa – katso tal­len­ne kil­pai­lu­päi­väs­tä

12.02.2023 08:00
Tilaajille
Meri-Lapin Taitoluistelijoiden IceCrystals kakkonen MerTa Virtuals 2022 -kilpailussa

Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joi­den IceC­rys­tals kak­ko­nen MerTa Vir­tuals 2022 -kil­pai­lus­sa

05.03.2022 19:25
Tilaajille
Merilappilaisten muodostelmaluistelun virtuaalikisassa mukana 19 joukkuetta

Me­ri­lap­pi­lais­ten muo­dos­tel­ma­luis­te­lun vir­tuaa­li­ki­sas­sa mukana 19 jouk­kuet­ta

03.03.2022 10:10

Ko­hu­val­men­ta­ja­na viime vuonna tun­ne­tun Mirjami Pent­ti­sen suo­ja­tit luis­te­li­vat kär­keen: "Olen nyt su­per­yl­peä jouk­kuees­ta"

06.11.2021 22:49
Rovaniemen Taitoluistelijoille Ruotsin virtuaalikisan voitto

Ro­va­nie­men Tai­to­luis­te­li­joil­le Ruotsin vir­tuaa­li­ki­san voitto

23.03.2021 16:19
Tilaajille
Kultaa molemmille joukkueille! – Meri-Lapin Taitoluistelijoiden järjestämät virtuaalikisat menivät nappiin

Kultaa mo­lem­mil­le jouk­kueil­le! – Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joi­den jär­jes­tä­mät vir­tuaa­li­ki­sat menivät nappiin

07.03.2021 17:35
Tilaajille
Meri-Lapin ensimmäiset muodostelmaluistelukisat järjestetään virtuaalisena

Me­ri-La­pin en­sim­mäi­set muo­dos­tel­ma­luis­te­lu­ki­sat jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­se­na

17.02.2021 08:41
HSK joutuu palauttamaan Helsingin kaupungin avustuksia yli 57  000 euroa

HSK joutuu pa­laut­ta­maan Hel­sin­gin kau­pun­gin avus­tuk­sia yli 57  000 euroa

16.06.2020 21:21
Tilaajille
Helsingin kaupunki jättää suuren osan taitoluisteluseura HSK:n avustuksista perimättä

Hel­sin­gin kau­pun­ki jättää suuren osan tai­to­luis­te­lu­seu­ra HSK:n avus­tuk­sis­ta pe­ri­mät­tä

09.06.2020 20:48
Tilaajille

HSK pyysi an­teek­si epä­asial­li­sen val­men­nuk­sen ko­ke­neil­ta luis­te­li­joil­ta ja pyrkii sopuun Tai­to­luis­te­lu­lii­ton kanssa

29.03.2020 21:40
Tilaajille

Tai­to­luis­te­lu­liit­to ei tehnyt pää­tök­siä HSK:n toi­mis­ta, vaan jätti asian pöy­däl­le

28.03.2020 18:11
Tilaajille

Tai­to­luis­te­lu­liit­to har­kit­see jopa HSK:n erot­ta­mis­ta, seura pa­laut­ti kil­pai­lu­kiel­los­sa olevan Pent­ti­sen työ­vel­voit­teen

09.03.2020 21:32
Lapin muodostelmaluistelijoille kaksi mestaruutta ja kaksi hopeaa aluemestaruuskisoista

Lapin muo­dos­tel­ma­luis­te­li­joil­le kaksi mes­ta­ruut­ta ja kaksi hopeaa alue­mes­ta­ruus­ki­sois­ta

17.02.2020 16:41 1
Tilaajille
Meri-Lapin Taitoluistelijoille menestystä Helsingin kansallisissa kilpailuissa

Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joil­le me­nes­tys­tä Hel­sin­gin kan­sal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa

09.02.2020 18:04
Tilaajille
Taitoluistelu kiinnostaa Meri-Lapissa – painetta on uuden kilpailujoukkueen perustamiseen

Tai­to­luis­te­lu kiin­nos­taa Me­ri-La­pis­sa – pai­net­ta on uuden kil­pai­lu­jouk­kueen pe­rus­ta­mi­seen

11.12.2019 09:45