Muinaisjäännös
Kivikautisella asuinpaikalla tehtiin metsähakkuut. "Jos muinaismuisto ei ole puu, saakin hakata", sanoo arkeologi

Ki­vi­kau­ti­sel­la asuin­pai­kal­la tehtiin met­sä­hak­kuut. "Jos mui­nais­muis­to ei ole puu, saakin ha­ka­ta", sanoo ar­keo­lo­gi

09.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Ämmänvaaran alueella on saamelaisten pyhä uhripaikka, jonka lähistöllä Kemijärven kaupunki aikoo tehdä harvennushakkuita – "Esittelyssä tapahtui selkeä virhe"

Äm­män­vaa­ran alueel­la on saa­me­lais­ten pyhä uh­ri­paik­ka, jonka lä­his­töl­lä Ke­mi­jär­ven kau­pun­ki aikoo tehdä har­ven­nus­hak­kui­ta – "E­sit­te­lys­sä ta­pah­tui selkeä virhe"

16.07.2020 19:50 3
Tilaajille
Labyrintin salaisuus – Kemin edustalla Ajoskrunnin saarella on kivistä ladottu jatulintarha, jonka alkuperää ei tiedä kukaan. Olivatko jättiläiset asialla?

La­by­rin­tin sa­lai­suus – Kemin edus­tal­la Ajosk­run­nin saa­rel­la on kivistä ladottu ja­tu­lin­tar­ha, jonka al­ku­pe­rää ei tiedä kukaan. Oli­vat­ko jät­ti­läi­set asial­la?

18.06.2020 07:37 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaikkien omaisuutta, mutta arkeologien vastuulla
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaik­kien omai­suut­ta, mutta ar­keo­lo­gien vas­tuul­la

14.06.2020 10:18 0
Tilaajille