Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kaik­kien omai­suut­ta, mutta ar­keo­lo­gien vas­tuul­la

Näkökulma

Lumien sulaessa paljastuvat maastossa esiin myös moninaiset muinaisjäännöksemme. Koska ne ja erityisesti niihin usein liittyvät esinelöydöt ovat viime vuosina usein nousseet otsikoihin lähinnä metallinilmaisinharrastuksen myötä, katsoimme aiheelliseksi tuoda esille muinaisjäännöksiin ja -esinelöytöihin liittyvää lainsäädäntöä ja koostaa toimintaohjeet vastuullista harrastamista varten.

Muinaismuistolaki suojelee kiinteitä muinaisjäännöksiä, jollaisia ovat esimerkiksi muinaiset asuinpaikat, hautaukset, röykkiöt ja kaiverrukset. Sotiin liittyvistä jäännöksistä 1. maailmansodan linnoitusvarustukset on suojeltu muinaismuistolailla, toisin kuin 2. maailmansodan varustukset, joita koskevat muut lait. Sotaromu on puolustusvoimain omaisuutta ja sotakohteissa voi olla myös räjähtämättömiä ammuksia. Taistelukohteiden ihmisjäännösten kaivaminen rikkoo hautarauhaa.