Ministeri Sirpa Paatero
Valtio lupaa tukea kuntataloutta miljardeilla euroilla – ensi vuodesta on tulossa kunnille historiallisen heikko

Valtio lupaa tukea kun­ta­ta­lout­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – ensi vuo­des­ta on tulossa kun­nil­le his­to­rial­li­sen heikko

17.09.2020 14:48 0
Tilaajille
Virastojen siirtelyyn ei enää palata – Valtion uusi alueellistamisstrategia nojaa yhteisiin toimitiloihin ja etätyöhön

Vi­ras­to­jen siir­te­lyyn ei enää palata – Valtion uusi alueel­lis­ta­mis­stra­te­gia nojaa yh­tei­siin toi­mi­ti­loi­hin ja etä­työ­hön

22.01.2020 16:30 0
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seuraajan valintaa – "Ei ole tällä tiedolla tulossa, vaan on sairauslomalla"

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seu­raa­jan va­lin­taa – "Ei ole tällä tie­dol­la tu­los­sa, vaan on sai­raus­lo­mal­la"

07.12.2019 17:22 0
Tilaajille
Näkökulma: Paateron ero helpotti hallituksen tilannetta vain hieman – Postin jupakassa jäi monta asiaa auki

Nä­kö­kul­ma: Paa­te­ron ero hel­pot­ti hal­li­tuk­sen ti­lan­net­ta vain hieman – Postin ju­pa­kas­sa jäi monta asiaa auki

29.11.2019 20:33 0
Tilaajille
Caruna, Arctic Shipping, Finnair... – Valtion omistajaohjaus on vaikea rasti

Caruna, Arctic Ship­ping, Fin­nair... – Valtion omis­ta­ja­oh­jaus on vaikea rasti

29.11.2019 17:11 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rinteen hallituksella on käsissään sutta ja sekundaa kerrakseen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rinteen hal­li­tuk­sel­la on kä­sis­sään sutta ja se­kun­daa ker­rak­seen

29.11.2019 17:02 0
Tilaajille
Valtion omistajaohjaus - vaikea rasti

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus - vaikea rasti

29.11.2019 12:59 0
Omistajaohjausministeri Paateron kujanjuoksu päättyi eroon – Oppositio vaatii myös pääministeri Rinnettä kantamaan vastuunsa

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Paa­te­ron ku­jan­juok­su päättyi eroon – Op­po­si­tio vaatii myös pää­mi­nis­te­ri Rin­net­tä kan­ta­maan vas­tuun­sa

29.11.2019 12:55 0
Näkökulma: Postinäytelmän juoni sen kuin sakenee – Kumman lähtölaskenta alkoi, omistajaohjausministerin vai Postin hallituksen?

Nä­kö­kul­ma: Pos­ti­näy­tel­män juoni sen kuin sakenee – Kumman läh­tö­las­ken­ta alkoi, omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rin vai Postin hal­li­tuk­sen?

29.11.2019 10:34 0
Tilaajille
Pääministeri Rinne pitää tiedotustilaisuuden – Postin hallituksen puheenjohtaja: "Liikkeenluovutuksella on ollut omistajan tuki"

Pää­mi­nis­te­ri Rinne pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den – Postin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la on ollut omis­ta­jan tuki"

29.11.2019 09:55 0
Näkökulma: Kuka tiesi Posti-kohusta mitä ja milloin? – Näin tapahtumat etenivät

Nä­kö­kul­ma: Kuka tiesi Pos­ti-ko­hus­ta mitä ja mil­loin? – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

27.11.2019 12:51 0
Paatero ei kiinnittänyt huomiota pakettilajittelijoiden siirtoon Postin tytäryhtiöön syyskuun alusta, vaikka asia oli esillä elokuussa

Paatero ei kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den siir­toon Postin ty­tär­yh­tiöön syys­kuun alusta, vaikka asia oli esillä elo­kuus­sa

26.11.2019 18:21 0
Tilaajille
Rinne vakuuttaa tukeaan Paaterolle - Postin liikkeenluovutuksessa pääministeri vetoaa asiakirjoihin, joista löytyy vain päivämäärä 1. marraskuuta

Rinne va­kuut­taa tukeaan Paa­te­rol­le - Postin liik­keen­luo­vu­tuk­ses­sa pää­mi­nis­te­ri vetoaa asia­kir­joi­hin, joista löytyy vain päi­vä­mää­rä 1. mar­ras­kuu­ta

26.11.2019 15:20 0
Ministeri Paatero: "Luotan, että postilakkoon löydetään sopu"

Mi­nis­te­ri Paa­te­ro: "Luo­tan, että pos­ti­lak­koon löy­de­tään sopu"

14.11.2019 19:30 0
Omistajaohjausministeri Paateron mukaan Posti informoi itse, miten se lopettaa vuokratyövoiman käytön lakon aikana

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Paa­te­ron mukaan Posti in­for­moi itse, miten se lo­pet­taa vuok­ra­työ­voi­man käytön lakon aikana

14.11.2019 16:34 0
Tilaajille
Valtion omistajaohjausministeri lupaa pysyä pois Postin neuvottelupöydästä – "Rakenteellisia muutoksia olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten"

Valtion omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri lupaa pysyä pois Postin neu­vot­te­lu­pöy­däs­tä – "Ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia olisi pitänyt tehdä jo kym­me­nen vuotta sitten"

11.11.2019 20:25 0
Tilaajille
Kuntaministeri saa kuksan Inarissa

Kun­ta­mi­nis­te­ri saa kuksan Ina­ris­sa

11.11.2019 20:13 0
Kuntaministeri Sirpa Paatero vieraili Ylä-Lapissa

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paatero vie­rai­li Ylä-La­pis­sa

11.11.2019 20:05 0