Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Metsästysseurat
Metsästys ja metsästäjät ovat suurennuslasin alla – Juha Mäkimartti puhuu metsästäjien puolesta lopun elämäänsä

Met­säs­tys ja met­säs­tä­jät ovat suu­ren­nus­la­sin alla – Juha Mä­ki­mart­ti puhuu met­säs­tä­jien puo­les­ta lopun elä­mään­sä

23.09.2022 12:11
Metsästäjät opettivat erätaitoja Ounasrinteen oppilaille – moni lapsista kokeili kalastamista ja jousiammuntaa ensimmäistä kertaa

Met­säs­tä­jät opet­ti­vat erä­tai­to­ja Ou­nas­rin­teen op­pi­lail­le – moni lap­sis­ta kokeili ka­las­ta­mis­ta ja jou­si­am­mun­taa en­sim­mäis­tä kertaa

17.08.2022 20:06 2
Tilaajille
Luodit lentävät virtuaalisesti Karigasniemellä eräseuran ampumaillassa – simulaattorilla ampuessa oppii tähtäämään tarkasti ja laukaisemaan oikein, kun ei tarvitse pelätä aseen rekyyliä

Luodit len­tä­vät vir­tuaa­li­ses­ti Ka­ri­gas­nie­mel­lä erä­seu­ran am­pu­ma­il­las­sa – si­mu­laat­to­ril­la am­pues­sa oppii täh­tää­mään tar­kas­ti ja lau­kai­se­maan oikein, kun ei tar­vit­se pelätä aseen re­kyy­liä

08.03.2022 17:09
Tilaajille
Tärkeintä on metsässä oleminen ja yhteishenki – vuoden lappilaiseksi erämieheksi valittu Teuvo Korhonen aloitti metsästysharrastuksen oravanpyynnistä

Tär­kein­tä on met­säs­sä ole­mi­nen ja yh­teis­hen­ki – vuoden lap­pi­lai­sek­si erä­mie­hek­si valittu Teuvo Kor­ho­nen aloitti met­säs­tys­har­ras­tuk­sen ora­van­pyyn­nis­tä

09.02.2022 17:02
Tilaajille
Hirvenlihalla olisi tarjontaa paljon isompi kysyntä – myynti onnistuu lahtivajaa kehittämällä

Hir­ven­li­hal­la olisi tar­jon­taa paljon isompi kysyntä – myynti on­nis­tuu lah­ti­va­jaa ke­hit­tä­mäl­lä

16.10.2020 18:30 2
Tilaajille
Hirvipeijaisten kohtalo ei ole vielä selvillä – "Hirvipeijaiset on yksi elintärkeistä tapahtumista kylien yhteenkuuluvuudelle ja yhdessäololle"

Hir­vi­pei­jais­ten kohtalo ei ole vielä sel­vil­lä – "Hir­vi­pei­jai­set on yksi elin­tär­keis­tä ta­pah­tu­mis­ta kylien yh­teen­kuu­lu­vuu­del­le ja yh­des­säo­lol­le"

02.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tule am­pu­ma­ko­kee­seen ajoissa

25.03.2020 13:15
Tilaajille
Sodankylässä järjestetään ampumakokeita suosituksesta huolimatta – "Ei ole kyse ahneudesta, sillä kyllä tästä tulee enemmän kuluja kuin tuloja"

So­dan­ky­läs­sä jär­jes­te­tään am­pu­ma­ko­kei­ta suo­si­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Ei ole kyse ah­neu­des­ta, sillä kyllä tästä tulee enemmän kuluja kuin tuloja"

26.03.2020 10:15
Tilaajille
Lukijalta: Vuosimaksut uhka metsästysseuroille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vuo­si­mak­sut uhka met­säs­tys­seu­roil­le

29.01.2020 08:37
Tilaajille