pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Metsä-Fibre
Elämää tehdas-työmaan varjossa
Pääkirjoitus

Elämää teh­das-työ­maan var­jos­sa

25.11.2021 10:09 1
Lokakuun suosituin yleisötapahtuma?
Pääkirjoitus

Lo­ka­kuun suo­si­tuin ylei­sö­ta­pah­tu­ma?

03.11.2021 14:11
Kemin Pajusaareen rakennettavan biotuotetehtaan ensimmäiset suuret kuljetukset näkyivät kaupungin keskustassa

Kemin Pa­ju­saa­reen ra­ken­net­ta­van bio­tuo­te­teh­taan en­sim­mäi­set suuret kul­je­tuk­set nä­kyi­vät kau­pun­gin kes­kus­tas­sa

03.11.2021 12:55 1
Kemin biotuotetehtaan peruskivi muurattiin -

Kemin bio­tuo­te­teh­taan pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin -

15.09.2021 10:32
Meri-Lapin teollisuutta arvostava ministeri Ville Skinnari uskoo, että Kemin infrahankkeiden tukemiseksi löytyy ratkaisu

Me­ri-La­pin teol­li­suut­ta ar­vos­ta­va mi­nis­te­ri Ville Skin­na­ri uskoo, että Kemin inf­ra­hank­kei­den tu­ke­mi­sek­si löytyy rat­kai­su

23.02.2021 08:00 2
Tilaajille
Kilpailutus Ajoksen sataman laajennustöistä alkaa – Kemin Satama laittaa pian uudelleen tarjouspyynnöt ruoppauksesta ja laiturin rakentamisesta julkisten hankintojen ilmoituskanavalle

Kil­pai­lu­tus Ajoksen sataman laa­jen­nus­töis­tä alkaa – Kemin Satama laittaa pian uu­del­leen tar­jous­pyyn­nöt ruop­pauk­ses­ta ja lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­ses­ta jul­kis­ten han­kin­to­jen il­moi­tus­ka­na­val­le

05.01.2021 19:29 2
Tilaajille
Biotuotetehtaan valmisteluprosessia voi seurata livenä

Bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­pro­ses­sia voi seurata livenä

08.10.2020 19:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lämpö hyö­ty­käyt­töön

12.06.2020 04:15
Tilaajille