Lapin Kansa live: RoPSin nai­sil­la mah­dol­li­suus si­ne­töi­dä paikka nou­su­kar­sin­taan, katso ottelu suorana kello 12

Matkailualan työpaikat
Seitsemän kielen taitaja siivoaa nyt hotellihuoneita – Korona muutti matkailukonkari Helena Niirasen työnkuvaa

Seit­se­män kielen taitaja siivoaa nyt ho­tel­li­huo­nei­ta – Korona muutti mat­kai­lu­kon­ka­ri Helena Nii­ra­sen työn­ku­vaa

01.12.2020 17:00
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto vetoavat matkailualan pelastamisen puolesta

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja Lapin liitto ve­toa­vat mat­kai­lu­alan pe­las­ta­mi­sen puo­les­ta

10.05.2020 13:04 1
Tilaajille
Viimeiset ulkomaalaiset turistit purjehtivat vielä Perämerellä, kun Suomi alkoi sulkea rajojaan – Kemin Lumilinnan ensi kausikin on uhattuna, Lapissa suljetaan jo hotelleja

Vii­mei­set ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit pur­jeh­ti­vat vielä Pe­rä­me­rel­lä, kun Suomi alkoi sulkea ra­jo­jaan – Kemin Lu­mi­lin­nan ensi kau­si­kin on uhat­tu­na, Lapissa sul­je­taan jo ho­tel­le­ja

17.03.2020 17:49
Tilaajille
Matkailualan kasvu kannustaa sujuviin työehtosopimusneuvotteluihin, mutta keväällä voi olla luvassa tiukkaa vääntöäkin

Mat­kai­lu­alan kasvu kan­nus­taa su­ju­viin työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin, mutta ke­vääl­lä voi olla luvassa tiukkaa vään­töä­kin

27.12.2019 19:00
Tilaajille
Lauantaivieras: Työskentely matkailualalla vaatii ajoittain akrobatiaa
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Työs­ken­te­ly mat­kai­lu­alal­la vaatii ajoit­tain ak­ro­ba­tiaa

29.11.2019 12:29
Ranuan eläinpuiston ex-johtaja valittiin majoituskohteen myynti- ja markkinointipäälliköksi Rovaniemen Napapiirille

Ranuan eläin­puis­ton ex-joh­ta­ja va­lit­tiin ma­joi­tus­koh­teen myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­le

16.10.2019 12:52
Tilaajille
Lapin kesämatkailu kasvoi kotimaan matkailijoiden vetämänä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

Lapin ke­sä­mat­kai­lu kasvoi ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den ve­tä­mä­nä – Ruotsin Lapissa tahti oli sama

08.10.2019 11:24
Tilaajille
Työ Lapin matkailussa antaa parhaimmillaan hyviä tienestejä, elämyksiä ja jännittäviä kehitysmahdollisuuksia – pahimmillaan se on nälkäpalkkaa, huutoa, uupumusta ja ahdistelua

Työ Lapin mat­kai­lus­sa antaa par­haim­mil­laan hyviä tie­nes­te­jä, elä­myk­siä ja jän­nit­tä­viä ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia – pa­him­mil­laan se on näl­kä­palk­kaa, huutoa, uu­pu­mus­ta ja ah­dis­te­lua

06.10.2019 15:57
Tilaajille