Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Mariupol
Tällainen Mariupol oli ennen kuin ukrainalaiskaupunki muuttui hautausmaaksi – Vaalitarkkailija muistaa: "Siellä oli katusoittoa, leivoksia ja toritapahtumia"

Täl­lai­nen Ma­riu­pol oli ennen kuin uk­rai­na­lais­kau­pun­ki muuttui hau­taus­maak­si – Vaa­li­tark­kai­li­ja muis­taa: "Siellä oli ka­tu­soit­toa, lei­vok­sia ja to­ri­ta­pah­tu­mia"

10.12.2022 08:00 1
Tilaajille
Mariupolilainen perhe jäi kuukausiksi jumiin sodan keskelle ja piileskeli kellarissa – nyt he rakentavat uutta elämää Rovaniemellä

Ma­riu­po­li­lai­nen perhe jäi kuu­kau­sik­si jumiin sodan kes­kel­le ja pii­les­ke­li kel­la­ris­sa – nyt he ra­ken­ta­vat uutta elämää Ro­va­nie­mel­lä

02.11.2022 07:00
Tilaajille
Mariupolin taistelu on käytännössä päättynyt – mikä sen merkitys on?

Ma­riu­po­lin tais­te­lu on käy­tän­nös­sä päät­ty­nyt – mikä sen mer­ki­tys on?

18.05.2022 16:24
Azovstalissa haavoittuneita ukrainalaissotilaita yritetään vaihtaa vangittuihin venäläisiin –  Unicefin mukaan pelkästään huhtikuun aikana Ukrainassa on tapettu lähes sata lasta

Azovs­ta­lis­sa haa­voit­tu­nei­ta uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta yri­te­tään vaihtaa van­git­tui­hin ve­nä­läi­siin – Uni­ce­fin mukaan pel­käs­tään huh­ti­kuun aikana Uk­rai­nas­sa on tapettu lähes sata lasta

12.05.2022 23:35
Satelliittikuvissa epäillään näkyvän joukkohautoja Mariupolin lähistöllä – arvioiden mukaan haudoissa jopa 9 000 siviilin ruumiit

Sa­tel­liit­ti­ku­vis­sa epäil­lään näkyvän jouk­ko­hau­to­ja Ma­riu­po­lin lä­his­töl­lä – ar­vioi­den mukaan hau­dois­sa jopa 9 000 si­vii­lin ruumiit

22.04.2022 09:02
Venäjä väitti Mariupolin kaupungin kukistuneen Azovstalin tehdaskompleksin aluetta lukuun ottamatta, kaupungin kukistumisesta ei ole täysin varmoja todisteita

Venäjä väitti Ma­riu­po­lin kau­pun­gin ku­kis­tu­neen Azovs­ta­lin teh­das­komp­lek­sin aluetta lukuun ot­ta­mat­ta, kau­pun­gin ku­kis­tu­mi­ses­ta ei ole täysin varmoja to­dis­tei­ta

21.04.2022 23:27
Venäjä vihjaa Mariupolin lopullisen valtaamisen olevan lähellä – viimeisten puolustajien väitetään linnoittautuneen metallitehtaaseen, uponneen risteilijän miehistön kohtalosta yhä epäselvyyttä

Venäjä vihjaa Ma­riu­po­lin lo­pul­li­sen val­taa­mi­sen olevan lähellä – vii­meis­ten puo­lus­ta­jien väi­te­tään lin­noit­tau­tu­neen me­tal­li­teh­taa­seen, upon­neen ris­tei­li­jän mie­his­tön koh­ta­los­ta yhä epä­sel­vyyt­tä

17.04.2022 10:43 2

Uu­tis­toi­mis­to AP: Ma­riu­po­lin jär­kyt­tä­vän uu­tis­ku­van ras­kaa­na ollut nainen ja syn­ty­mä­tön lapsi kuo­li­vat

14.03.2022 12:28 3
EU:n Borrellin mukaan ukrainalaisen Mariupolin synnytyssairaalan tulitus on vakava sotarikos

EU:n Bor­rel­lin mukaan uk­rai­na­lai­sen Ma­riu­po­lin syn­ny­tys­sai­raa­lan tulitus on vakava so­ta­ri­kos

10.03.2022 20:16 1
Tilaajille